10-15 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı

Yazarlar

  • Ezgi Toptaş Bıyıklı Selçuk Üniversitesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Akşehir, Konya
  • Mehmet Akman Mevlana Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya

Anahtar Kelimeler:

Süt tüketimi, süt ürünleri tüketimi, süt tüketim alışkanlığı

Özet

Amaç: Bu çalışma, Konya ilindeki 10-15 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Araştırma, ilköğretim okullarından rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş 10-15 yaş arası 599 erkek, 601 kız olmak üzere toplam 1200 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, literatür taraması sonucu oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu (cm) ve vücut ağırlıkları (kg) araştırmacı tarafından ölçülmüştür. BKİ hesaplanmış ve WHO Büyüme Eğrileri Referans Çalışma Grubu 2007 persentillerine göre sınıflandırılmıştır. Verilerin analizinde Kikare (χ2) ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan 1200 öğrencinin %49.3’ü erkek, %50.7’si kızdır. Erkeklerin %15.7’sinin, kızların %19.8’inin BKİ persentilleri ≤15. iken, erkeklerin %22.9’unun, kızların %8.2’sinin BKİ persentilleri ≥85’tir. Öğrencilerin %84.9’u sütü sevdiğini belirtmiş olmakla birlikte, %55.7’si her gün süt tüketmektedir. Her gün süt tüketen öğrencilerin %35.4’ü günde iki su bardağı ve üzerinde süt içmektedir. Her iki cinsiyet grubunda da günlük tüketilen süt miktarındaki artışla boy uzunluğu ortalamasının anlamlı olarak arttığı görülmüştür (p<0.05). Süt içen öğrencilerin % 15.8’i açıkta satılan işlenmemiş süt, %69.2’si pastörize veya UHT süt tüketmekte, %15.1’i ise her iki gruptan da tüketim yapmaktadır. En çok tercih edilen süt ürünü %78.8 sıklığıyla her gün tüketildiği belirlenen peynirdir. En az tercih edilen süt ürünü ise %75.8 sıklığıyla hiç tüketilmediği belirlenen kefirdir. Dondurma, peynir ve yoğurttan sonra %32.6 sıklığıyla öğrenciler tarafından en çok tüketilen süt ürünlerinden diğeridir. Büyüme-gelişme ve sağlığın korunmasında büyük işleve sahip olan süt ve süt ürünlerinin öğrenciler tarafından yeterli miktarda tüketilmediği görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir kısmı sütü sevmesine rağmen düzenli olarak süt içmemektedir. Aynı zamanda düzenli olarak süt içen öğrencilerin de yeterli miktarda süt tüketmediği görülmüştür. Sonuç: Süt ve süt ürünlerinin beslenmemizdeki önemi ve günlük tüketilmesi gereken miktarı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve süt tüketimini artırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Toptaş Bıyıklı E, Akman M. 10-15 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2013 [a.yer 10 Aralık 2023];41(1):3-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/196

Sayı

Bölüm

Araştırma