Larenks Kanserinde Beslenmenin Rolü

  • Gülşah Kaner Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Nilgün Seremet Kürklü T.C. Sağlık Bakanlığı, Erzincan Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Erzincan
  • Kübra Tel Adıgüzel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Larenks kanseri, beslenme

Öz

Larenks kanseri, erişkinlerde tüm kanserlerin %2’sini oluşturmakla birlikte baş boyun kanserlerinin en sık görülen türlerindendir. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı gibi semptomlar veren larenks kanserinin gelişiminde sigara, alkol, yaş, cinsiyet, meslek, radyasyon, genetik, gastroözofageal reflü, diyet gibi zemin hazırlayan etmenler rol almaktadır. Kanser ile beslenme arasındaki ilk ilişki 960-1270 yılları arasında Yong-He Yang tarafından ortaya atılmıştır. Yapılan ilk araştırmalarda larenks kanserinin spesifik bir besin ögesi yetersizliğinden dolayı olmadığı gösterilmiştir. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması, yeterli ve dengeli beslenmenin eğitim yoluyla yaygınlaştırılması larenks kanseri görülme sıklığını azaltacaktır. Larenks kanserinin görülme sıklığında meydana gelecek bir azalma, kurtarılan yaşam yılları ile birlikte kanser tedavisi maliyetlerinin azalmasına, toplumsal üretkenliğin ve refahın artmasına katkıda bulunacaktır. Bu derlemede larenks kanseri ile besin ögeleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kaner G, Seremet Kürklü N, Tel Adıgüzel K. Larenks Kanserinde Beslenmenin Rolü. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 18 Ocak 2021];42(3):260-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/193
Makale Türü
Derleme