Multiple Sklerozlu (MS) Hafif Şişman, Obez ve Normal Vücut Ağırlıklı Erkek ve Kadın Hastaların Lipid Profillerinin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Pilot Çalışma

  • Gürdal Orhan Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Neurology, Ankara
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi
  • Erdem Gurkas Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Neurology, Ankara
  • Yeşim Sucullu Karadağ Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Neurology, Ankara
  • Fikri Ak Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Neurology, Ankara
  • Nevin Şanlıer Gazi Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz (MS), hafif şişmanlık, şişmanlık, lipit profili

Öz

Amaç: Bu çalışmada, multiple skleroz (MS) hastalarında hafif şişmanlık /şişmanlık durumuna göre, plazma toplam kolesterol ve trigliserit düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı’na başvuran 63 MS hastası (41 kadın birey, 22 erkek birey) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Vücut bileşim analizi [vücut yağ kütlesi (kg), vücut yağ yüzdesi (%), yağsız doku kütlesi (kg) ve vücut suyu (kg)] Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde biyoelektrik impedans analizörü (BİA) kullanılarak ölçülmüştür. Her katılımcının lipit profili [total kolesterol (TK), yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol (HDL-K), düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol (LDL-K), çok düşük yoğunluklu lipoprotein - kolesterol (VLDL-K) ve trigliserit TG)] düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Yaş ortalaması kadınlarda 34.6 ± 8.19 yıl, erkeklerde 35.1 ± 8.90 yıl (20-56 yıl) olarak bulunmuştur. Kadınlarda hafif şişmanlık/ şişmanlık sıklığı erkeklerden daha yüksektir (sırasıyla kadınların %41.5’inin ve erkeklerin %36.3’ünün beden kütle indeksi (BKİ) yüksektir (>25.0 kg/m2). Kadınlarda vücut yağ kütlesi (FM) (kg) (p= 0.048) ve vücut yağ oranı (FP) (%) (p<0.001) ölçümleri daha yüksek iken, erkeklerde yağsız doku kütlesi (FFM) (kg) (p<0.001) ve total vücut suyu (kg) (p<0.001) ölçümleri daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, MS hastalarında şişmanlığın kadınlarda daha yaygın olduğu ve aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar için bir risk etmeni olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Orhan G, Akbulut G, Gurkas E, Sucullu Karadağ Y, Ak F, Şanlıer N. Multiple Sklerozlu (MS) Hafif Şişman, Obez ve Normal Vücut Ağırlıklı Erkek ve Kadın Hastaların Lipid Profillerinin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Pilot Çalışma. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 18 Ocak 2021];42(3):214-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/187
Makale Türü
Araştırma