Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne Başvuran, 0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Emzirme ve Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ile Uygulamalarının Belirlenmesi

Yazarlar

  • Gülşen Delikanlı Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Trabzon
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Bebek beslenmesi, emzirme, tamamlayıcı beslenme, antropometrik ölçümler

Özet

Amaç: Bu çalışma 0-24 aylık bebeği olan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi ile ilgili bilgi düzeylerini ve davranışlarını belirlemek, anne ve bebeklerin beslenme durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne başvuran 250 anne ve bebeği çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Annelerin genel özellikleri belirlenmiş ve bebek beslenmesine ilişkin bilgi düzeyleri ve davranışları değerlendirilmiştir. Bebeklerin doğumdaki antropometrik ölçümleri annelere sorularak ve dosya bilgilerinden öğrenilmiş, o andaki ölçümleri yapılarak beslenme durumları değerlendirilmiştir. Bebeğini emzirmeye devam eden annelerin (n=130) ve 6 aydan büyük bebeklerin (n=210) besin tüketimleri geriye dönük 24 saatlik hatırlama yöntemi ile belirlenmiştir. Bulgular: Annelerin yaş ortalaması (±S) 30.6±4.8 yıldır ve %44.4’ü ev hanımıdır. Bebeklerin %53.2’si erkektir ve %84.0’ü altı aydan büyüktür. Annelerin %47.6’si kendisine hastanede emzirme tekniğinin anlatıldığını, %86.4’ü doğumdan sonraki ilk 12 saat içerisinde, %82.4’ü her ağladığında bebeğini emzirdiğini belirtmiştir. Annelerin doğumdan sonra bebeklerine kolostrum verme oranı %94.0, ilk 6 ay sadece anne sütü verenlerin oranı %46.8’dir. Bebeklerin %57.2’sine (143 bebek) besin desteği (demir ve D vitamini) verildiği belirlenmiştir. Bebeklerin doğumda ortalama (±S) vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları sırasıyla 3283.2±537.0 g ve 49.8±3.2 cm’dir. Çalışma anında bebeklerin %19.2’si bodurdur. Tüm bebeklerin yaşa göre boy uzunluğu, vücut ağırlığı, BKI, baş çevresi ve üst orta kol çevresi normal persentillerde (≥15-<85.) olanların oranı sırasıyla %44.0, %68.8, %41.2, %48.4 ve %62.8 olarak saptanmıştır. Bebeklere verilen ilk tamamlayıcı besin bebek formülleridir (%66.1). Sonuç: Annelerin bilgi düzeylerinin arttırılması için ülke genelinde sürekli eğitim çalışmalarına önem verilmeli, ülke genelinde bebek beslenmesine yönelik bir rehber hazırlanarak uygulanmalı ve etkileri izlenmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Delikanlı G, Pekcan G. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne Başvuran, 0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Emzirme ve Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ile Uygulamalarının Belirlenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 16 Haziran 2024];42(3):195-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/185

Sayı

Bölüm

Araştırma