Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayyolu Semt Polikliniği Diyet Bölümüne Başvuran Hastalarda Obezite Durumunun Belirlenmesi

Yazarlar

  • Hacer Arıkan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çayyolu Semt Polikliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Obezite, yetişkinler

Özet

Amaç: Bu çalışma Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ZTB) Çayyolu Semt Polikliniği Diyet Bölümüne başvuruda bulunan yetişkin bireylerde görülen obezite durumunu saptamak ve çözüm yolları üzerinde düşünmek amacıyla, planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çayyolu Semt Polikliniği Diyet Bölümüne başvuruda bulunan 59 erkek, 941 kadın olmak üzere 18-70 yaş arası 1000 birey ve bunlardan kontrol amacıyla geri dönen 200 birey üzerinde yapılmıştır. Demografik ve diyetsel bulgular hastalarla yüz yüze görüşülerek ve onayları alınarak elde edilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 1000 bireyin %5.9’u erkek, %94.1’i kadındır. Erkeklerin %68.8’i, kadınların %80.6’sı 26-65 yaşları arasındadır. Erkeklerin %62.8’i, kadınların %44.9’u üniversite mezunu, erkeklerin %20.3’ü, kadınların %25.3’ü lise mezunudur. Erkeklerin %47.5’i, kadınların %38’i hafif kilolu, erkeklerin %42.4’ü, kadınların %44’ü obezdir. Erkeklerin %40.6’sı, kadınların %53.8’i zayıflama diyeti, erkeklerin %18.1’i, kadınların %30’u az yağlı diyet almışlardır. Geri dönüş yapan erkeklere bakıldığında, erkeklerin diyeti ortalama 34 gün sürmüş, günde 126 gram, toplam 3.515 gram zayıflamışlar, BKİ kaybı 1.2 kg/m2 olmuştur. Kadınların diyeti ortalama 46.5 gün sürmüş, günde 101 gram, toplam 3.402 gram zayıflamışlar, toplam BKİ kaybı ise 1.3 kg/m2 olmuştur. Sonuç: Erkeklerin kadınlardan daha hızlı zayıfladıkları, fakat kadınların daha çok BKİ kaybına uğradıkları, daha sık kontrole gelenlerin daha fazla vücut ağırlığı kaybettikleri, kadınların ise bu konuda erkeklerden daha istekli, azimli ve istikrarlı oldukları belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Arıkan H. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayyolu Semt Polikliniği Diyet Bölümüne Başvuran Hastalarda Obezite Durumunun Belirlenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 26 Eylül 2023];42(3):188-94. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/184

Sayı

Bölüm

Araştırma