Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi’nde İzlenen Serebral Palsi’li Çocuklarda Malnütrisyon Sıklığının Belirlenmesi

  • Kübra Tel Adıgüzel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülşah Kaner Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Emre Adıgüzel Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
  • Birol Balaban Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, beslenme durumu değerlendirmesi, malnütrisyon

Öz

Amaç: Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi polikliniğine başvuran serebral palsili çocuklarda malnütrisyon durumunun belirlenmesidir. Bireyler ve Yöntem: Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi polikliniğine başvuran 4-13 yaş grubundaki serebral palsi (SP) tanılı 71 çocuk Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflama Sistemine göre tabakalı örneklem yapılarak araştırma kapsamına alınmıştır. Bireylere genel bilgi soru formu uygulanmış ve antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, triseps deri kıvrım kalınlığı, subskapular deri kıvrım kalınlığı ve üst orta kol çevresi) yapılmıştır. Alınan ölçümlere göre bireyler WHO 2006 ve 2007 yaşa göre vücut ağırlığı standartları ve referans değerleri kullanılarak malnütrisyon durumu değerlendirilmiştir. Bulgular: Çocukların %28.2’sinin (n=20), yaşa göre vücut ağırlıklarının çok zayıf olarak değerlendirilen 3. persentilin altında olduğu saptanmıştır. Erkek çocukların %25.0’inin (n=11), kız çocukların %33.3’ünün (n=9) yaşa göre vücut ağırlığının 3. persentilin altında olduğu saptanmıştır. Sonuç: SP’li çocuklarda beslenme durumu değerlendirmesi ilk yıl her ay, ikinci yılda iki ayda bir, üç beş yaş arasında ise her üç ayda bir, daha sonra en az 6 ayda bir yapılmalıdır. SP’li çocukların beslenme sorunlarının saptanması ve çözümlenmesinde diyetisyenin önemli rolü bulunmaktadır. Beslenme sorunlarının saptanması ve soruna özel çözümün belirlenmesi ile beslenme durumunun geliştirilmesi, daha az komplikasyon ve SP’li çocuklar için daha iyi bir hayat kalitesini beraberinde getirecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tel Adıgüzel K, Yıldız E, Kaner G, Adıgüzel E, Balaban B. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi’nde İzlenen Serebral Palsi’li Çocuklarda Malnütrisyon Sıklığının Belirlenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 18 Ocak 2021];42(3):181-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/183
Makale Türü
Araştırma