Ultra İşlenmiş Besin Tüketimi: Bağırsak Mikrobiyotasına Etkileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1783

Anahtar Kelimeler:

Gıda katkı maddesi, mikrobiyota, ultra işlenmiş besin

Özet

Ultra işlenmiş besinler biyoaktif bileşikler, mikro besin ögeleri ve lifler açısından fakir; şeker, yağ ve sodyum açısından zengin besinlerdir. Ultra işlenmiş besinleri oluşturan bileşenlerin çoğu koruyucular, emülgatörler, çözücüler, stabilizatörler, tatlandırıcılar, duyusal özellik arttırıcılar ve renklendiriciler gibi gıda katkı maddeleridir. Son yıllarda bu besinlerin tüketiminde artış görüldüğü bilinmektedir. Basit şeker ve yağ tüketimindeki artış; lif tüketimindeki azalma bağırsak mikrobiyotasının kompozisyon ve fonksiyonlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Bu durum bağırsak geçirgenliğini arttırabilir. Ultra işlenmiş besin tüketimi ile obezite, yüksek tansiyon ve kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığı arasında da bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Gıda katkı maddelerinin deney hayvanlarında bağırsak mikrobiyotası çeşitliliğini azalttığına dair çalışmalar bulunmaktadır fakat insanlarda ultra işlenmiş besinlerin ve gıda katkı maddelerinin mikrobiyotaya direkt etkisi üzerine yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu derlemenin amacı ultra işlenmiş besin tüketiminin ve özellikle gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerindeki etkilerini literatür eşliğinde incelemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Doğanay D, Bakkal LZ, Görey CN, Büyükbektaş T. Ultra İşlenmiş Besin Tüketimi: Bağırsak Mikrobiyotasına Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2023 [a.yer 24 Mayıs 2024];51(3):109-16. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1783

Sayı

Bölüm

Derleme