Kolorektal Kanser Cerrahisinde Perioperatif Beslenme Yönetimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1771

Anahtar Kelimeler:

Kolorektal cerrahi, malnütrisyon, perioperatif beslenme, beslenme yönetimi, beslenme desteği

Özet

Kolorektal kanserde perioperatif beslenme yönetimi cerrahi tedavi planında çoğu zaman ihmal edilmektedir. Kolorektal kanser cerrahisinde preoperatif uzun süreli açlık, postoperatif oral beslenmeye geç başlanması gibi bazı geleneksel yaklaşımlar, var olan malnütrisyonun şiddetini artırmakta veya malnütrisyona zemin hazırlamaktadır. Malnütrisyon, artan morbidite, mortalite oranları, hastanede kalış süresi ve sağlık harcamalarında artış gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Perioperatif beslenme yönetimi, Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme ve Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği tarafından cerrahi sonuçların iyileştirilmesinde önemli bir adım olarak vurgulanmaktadır. Kolorektal kanserde, beslenme durumunun değerlendirilmesi perioperatif beslenme yönetiminin ilk basamağıdır. Malnütrisyon tanısı alan veya malnütrisyon riski olan hastalara uygun beslenme desteği verilmesinin klinik sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir. Ancak çoğu hastada beslenme taraması yapılmadığı için malnütrisyon riski tespit edilememektedir. Preoperatif ve postoperatif açlık sürelerinin en aza indirilmesi ile hastanede kalış süresi, postoperatif komplikasyonlar ve insülin direncinde azalma olduğu ortaya konmuştur. Arginin, omega 3 yağ asitleri ve nükleotidlerin birlikte bulunduğu immünonütrisyon modüllerinin malnütrisyon riski olan hastalara uygulanması, postoperatif sonuçları iyileştirebilir ve enfeksiyöz komplikasyon riskini azaltabilir. Kolorektal kanserin cerrahi tedavi sürecinde hastaya özgü beslenme yaklaşımları hem hastaların refahını iyileştirmede hem de tedavinin etkinliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu derleme makalede güncel literatür doğrultusunda kolorektal kanser cerrahisinde perioperatif beslenme yönetimi incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-06

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yıldız Kopuz TN, Fisunoğlu M. Kolorektal Kanser Cerrahisinde Perioperatif Beslenme Yönetimi. Bes Diy Derg [Internet]. 06 Eylül 2023 [a.yer 22 Haziran 2024];51(2):85-94. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1771

Sayı

Bölüm

Derleme