Anaokulu Menülerinin Miktar Yönünden Değerlendirmesi: Türkiye’de Yedi Bölge Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1757

Anahtar Kelimeler:

Anaokulu menüleri, çocuk beslenmesi, menü değerlendirmesi, menü yeterliliği, sağlıklı menüler

Özet

Amaç: Bu çalışma anaokulu menülerinin miktar yönünden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Türkiye’de yedi coğrafi bölgede hizmet veren anaokullarından kahvaltı-öğle veya kahvaltı-öğle-ikindi olmak üzere toplam 147 sonbahar menüsü değerlendirildi.

Bulgular: Genel olarak menülerin sağladığı enerji (%95.7), karbonhidrat (%98.9) ve mikro besin ögesi miktarları önerilere göre yeterli bulunurken, kalsiyum miktarı (%56.6) düşük, protein miktarı (%217.4) yüksek bulunmuştur. Menülerin sodyum (%62.0) ve ilave/eklenmiş şeker (%8.2) içeriklerinin önerilen miktarları aşmadığı görülmüştür. Menülerin bölgeler arasında karşılaştırılmasında, bazı bölgelerde kültürel farklılıklarla ilişkilendirilebilecek, makro ve mikro besin ögeleri açısından önemli farklılıklar gözlenmiştir. Akdeniz bölgesi menülerinin protein (g) ve yağ (g) içeriğinin diğer bölgelerden daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.008). Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin menülerinde ise karbonhidrat (g) içeriği diğer bölgelerden daha yüksek bulunmuştur (p<0.008). Marmara bölgesi menülerinin C vitamini içeriği de Doğu-Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinden daha yüksek bulunmuştur (p<0.008). Karadeniz bölgesinin menülerin kalsiyum içeriği ise Doğu-Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden daha yüksek çıkmıştır (p<0.008). Ege bölgesinin menülerine bakıldığında da demir içeriğinin Doğu-Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.008).

Sonuç: Çocukların beslenmesi, bu dönemde özellikle anaokullarının etkisiyle önem taşır. Bu nedenle toplumun kültürüne uygun olarak hazırlanan Toplu Beslenme Sistemleri (Toplu Tüketim Yerleri) için Ulusal Menü Planlama ve Uygulama Rehberi’nin yaygınlaştırılmasının ve bu tarz çalışmalarla uygulamanın takip edilmesinin ülke genelinde büyük bir sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-09-06

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ayhan B, Bilici S. Anaokulu Menülerinin Miktar Yönünden Değerlendirmesi: Türkiye’de Yedi Bölge Örneği. Bes Diy Derg [Internet]. 06 Eylül 2023 [a.yer 15 Temmuz 2024];51(2):45-54. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1757

Sayı

Bölüm

Araştırma