Gıda Bankaları Gıda Güvencesini Sağlamada Çare Olabilir Mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1747

Anahtar Kelimeler:

Gıda bankası, gıda güvencesi, diyet kalitesi

Özet

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre gıda güvencesi; “tüm insanların, her zaman sağlıklı ve aktif yaşamaları için beslenme ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik erişime istikrarlı bir şeklide sahip olmaları durumu” olarak tanımlanmaktadır. Dünya’daki yaklaşık 2.3 milyar insan veya küresel nüfusun yaklaşık %30’u 2021 yılında orta veya ciddi düzeyde gıda güvencesizliği yaşamıştır. Gıda bankacılığı, açlığın ve israfın önlenmesi, herkesin sürdürülebilir ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve devletler tarafından da desteklenen dernek, vakıf, işletmelerden oluşan organizasyonlar haline gelmiştir. Bu derleme gıda bankacılığı uygulamalarının gıda güvencesini sağlamadaki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Bunun yanı sıra gıda bankalarının dünya ve Türkiye’deki durumu, diyet kalitesine etkisi değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Karlı K. Gıda Bankaları Gıda Güvencesini Sağlamada Çare Olabilir Mi?. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2023 [a.yer 15 Temmuz 2024];51(3):91-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1747

Sayı

Bölüm

Derleme