Kronik Yorgunluk Sendromu Beslenme İlişkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1680

Anahtar Kelimeler:

Miyaljik ensefalomiyelit, kronik yorgunluk sendromu, beslenme, besin takviyesi

Özet

Kronik yorgunluk sendromu (KYS); eğitimsel, mesleki, sosyal veya kişisel faaliyetlerde yorgunluğa ve uzun süreli sakatlığa neden olan sistemik multifaktöryel bir hastalıktır. Bu hastalığın tanı ve tedavisi, semptomlarının fazla olmasından, tanı testlerinin ve kesin bir tedavi yönteminin olmamasından dolayı zordur. Tedaviler genellikle doktorlar tarafından semptom bazlı olarak önerilmektedir. Bunun yanında semptomatik tedavide beslenmenin önemi artmaktadır. Bazı besin ögesi eksikliklerinin, KYS’nin semptomlarının alevlenmesinde etkisi olduğu bildirilmektedir. Besin ögesi eksiklikleri KYS’nin klinik belirtilerine katkıda bulunduğu gibi iyileşme sürecinin uzamasına da neden olur. Beslenmede yapılacak değişiklikler ve besin desteği kullanımının KYS’nin iyileşmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda, besinlerin terapötik yararları görülmektedir. Bu nedenle, KYS’li hastaların beslenme durumlarının değerlendirilip, eksikliği görülen besin ögelerinin yerine konması gerekmektedir. Bu derleme makalede, KYS’de vitamin-mineral yetersizlikleri ile besin takviyelerinin potansiyel faydaları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-14

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Onur A. Kronik Yorgunluk Sendromu Beslenme İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 14 Aralık 2022 [a.yer 15 Temmuz 2024];50(3):103-11. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1680

Sayı

Bölüm

Derleme