Diyabette Diyet Proteinleri ve Yağlarının Kan Glukozu Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Neşe Kaya Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Diyabet, kan glukozu, diyet proteinleri ve yağları

Özet

Öğün sonrası glisemide temelde tüketilen besinin veya öğünün karbonhidrat içeriği etkili olmaktadır. Ancak son yıllarda proteinlerin ve yağların da kan glukoz düzeyleri üzerinde etkili olduğu ve öğünün glisemik yanıtının, öğünün protein ve yağ içeriğine bağlı olarak değişebileceği gösterilmektedir. Diyet proteinleri yeterli insülin varlığında, glukoz eldesinde veya enerji olarak kullanılmadan protein sentezinde kullanılmak için portal ven aracılığı ile karaciğere taşınmaktadır. Bu nedenle proteinlerin yeterli insülin varlığında kan glukoz düzeylerinde daha az bir artışa yol açtığı, ancak diyabetli bireylerde özellikle insülin dozu yeterli olmadığında yüksek proteinli öğünlerin, glukoneogenez ve artmış glukogon sekresyonu ile öğün sonrası geç dönemde (150 dk ve sonrası) hiperglisemiye yol açabileceği belirtilmektedir. Yağlar ve yağ asitleri, mide boşalma hızını geciktirmekte, insülin duyarlılığının bozulmasına ve hiperglisemiye neden olabilmektedirler. Hem proteinden hem de yağdan zengin öğün tüketiminin ise bu hiperglisemik etkiyi arttırdığı, insülin gereksinmesinin de artışı ile birlikte geç başlayan ve daha uzun devam eden kan glukoz artışına yol açabileceği belirtilmektedir. Böylece öğünün glisemik yanıtı gecikmekte ve ayrıca hiperglisemi süresi uzamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kaya N, Gökmen Özel H. Diyabette Diyet Proteinleri ve Yağlarının Kan Glukozu Üzerine Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 26 Eylül 2023];42(1):80-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/168

Sayı

Bölüm

Derleme