Obezite ile Mücadelede Medyada Yer Alan Zayıflama Amaçlı Yarışma Programları için Bilimsel ve Etik Değerlendirme

 • Biriz Çakır Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
 • Nazan Yardım Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
 • Sabahattin Kocadağ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
 • Aslı Can Ağca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara
 • Akif Akbulat Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara
 • Ali Alkan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara
 • Sema Atilla Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Nilgün Başkal Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • Burhanettin Kaya Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Seyit Mehmet Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Metin Saip Sürücüoğlu Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Anahtar Kelimeler: Zayıflama yarışmaları, obezite, medya, etik

Öz

Obezite yaşam kalitesini düşüren multifaktöriyel kronik bir hastalık olup tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülkede obezite ile mücadele konusunda politikalar geliştirilmekte, ulusal eylem planları hazırlanmaktadır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” başlatılmıştır. Ulusal programın “Obezitenin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar” başlığı altında medya haberleri ve reklamlarda, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin desteklenmesi hususu ele alınmış ve medyada yer alan gıda reklamlarına ve tanıtıcı faaliyetlere yönelik yasal düzenlemeleri güncellemek ve toplumu bilgilendirici bilimsel içerikli programların yayınlanmasını teşvik etmek iki ana hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda medyada, televizyon kanallarında yayınlanan morbid obezlere yönelik zayıflama yarışma programlarının bilimsel ve etik açıdan değerlendirilmesi ve gereksinme duyulan mevzuatın hazırlanmasına yönelik önerilerin bildirilmesi amaçlanmıştır. Yazılı ve görsel medyada ve internette web sitelerinde zaman zaman yayınlanan zayıflama yarışma programları bilimsel gerçeklere uygun olmadığı gibi etik ilkelerle de bağdaşmamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çakır B, Yardım N, Kocadağ S, Can Ağca A, Akbulat A, Alkan A, Atilla S, Baltacı G, Başkal N, Güler S, Kaya B, Mercanlıgil SM, Sürücüoğlu MS, Uluç S. Obezite ile Mücadelede Medyada Yer Alan Zayıflama Amaçlı Yarışma Programları için Bilimsel ve Etik Değerlendirme. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 15 Ekim 2019];42(1):73-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/167
Makale Türü
Derleme