Büyüme ve Gelişme Süresince Vücut Bileşiminde Oluşan Değişiklikler ve Önemi

  • Seray Kabaran Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, KKTC
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Büyüme ve gelişme, vücut ağırlık kazanımı, vücut bileşimi, obezite

Öz

Bebeklik, çocukluk ve adolesan dönemleri büyüme ve gelişme için kritik dönemler olarak kabul edilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme büyüme ve gelişmeyi etkileyen önemli etmenler arasında yer almakta olup büyüme ve gelişme süresince vücut ağırlığında oluşan değişikliklerin sağlık üzerinde uzun süreli etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle fetal dönemden itibaren vücut ağırlığında oluşan değişikliklerin izlenmesi önem taşımaktadır. Büyüme ve yaşın artışına bağlı olarak sadece vücut ağırlığında değil vücut bileşiminde de değişiklikler oluşmakta ve bu değişiklikler cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Yenidoğan erkeklerde yağsız vücut kütlesi, kızlarda ise vücut yağ kütlesi daha yüksektir. Doğumda erkek ve kızlar arasında bulunan vücut bileşimi arasındaki bu fark ergenlik dönemine kadar giderek artmaktadır. Büyüme ve gelişme süresince hızlı vücut ağırlık kazanımı, özellikle vücut yağ oranının artmasına neden olarak yetişkin dönemde obezite riskini artırmaktadır. Büyüme ve gelişme süresince vücut ağırlığı ve vücut bileşimi ölçümlerinin belirli aralıklarla alınarak izlenmesi ve uygun standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılması gereklidir. Bu durum aşırı veya yetersiz beslenme durumlarının erken dönemde belirlenebilmesi için önem taşımaktadır. Bu derleme yazıda büyüme ve gelişme ile vücut ağırlığı ve vücut bileşiminde oluşan değişiklikler ve sağlık üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kabaran S, Pekcan G. Büyüme ve Gelişme Süresince Vücut Bileşiminde Oluşan Değişiklikler ve Önemi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 15 Ekim 2019];42(1):65-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/166
Makale Türü
Derleme