Preterm Yenidoğanlarda Enteral Beslenme Desteği

  • Beyza Eliuz Tipici İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
  • Gamze Akbulut Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Preterm yenidoğan, enteral beslenme, minimal enteral beslenme, nekrozitan enterokolit

Öz

Yenidoğan ünitelerinde son yıllarda görülen gelişmelerle birlikte preterm bebeklerde mortalite azalmıştır. Ancak bu özel bebek grubunda artan morbidite halen sorun olmaktadır. Yetersiz besin alımına bağlı oluşan büyüme gelişme geriliği hayatın ileri döneminde kognitif işlevlerin yetersizliğine yol açabilir. Erken enteral beslenme ile bilişsel performans ve beyin gelişimi bu durumdan en az etkilenir. Preterm yenidoğanlarda enteral beslenme ile hedeflenen aynı gestasyon haftasında anne karnındaki fetusla benzer antropometrik ölçümleri ve vücut kompozisyonunu yakalamaktır. Patogenezinde enteral beslenmenin de sayıldığı nekrozitan enterokolit (NEK) endişesiyle, preterm bebeklerin enteral beslenmesi geciktirilebilir. Yapılan çalışmalarda enteral beslenmeye başlama zamanının NEK insidansı ile ilişkisi konusunda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Pretermlere doğumu takiben en kısa sürede başlatılan minimal enteral beslenmenin (MEB) gastrointestinal sistemin (GİS) maturasyonunu hızlandırdığı, intestinal motiliteyi artırdığı, mukozal atrofiyi önlediği, enterik hormon salınımını arttırdığı, tam enteral beslenmeye geçişi hızlandırdığı, parenteral beslenmeye bağlı kolestazı önlediği çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Bu derleme yazıda preterm yenidoğanlarda beslenme hedefleri, enteral beslenme ve NEK ilişkisi ile minimal enteral beslenme ve özellikleri üzerinde durulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tipici BE, Akbulut G. Preterm Yenidoğanlarda Enteral Beslenme Desteği. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 15 Ekim 2019];42(1):59-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/165
Makale Türü
Derleme