Dijital Sağlık: Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalında Yaklaşım

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1644

Anahtar Kelimeler:

Dijital sağlık- eSağlık- beslenme ve diyetetik- diyetisyen

Özet

Dijital sağlık bakımının eSağlık, teletıp, teleizleme ve dijital terapötik uygulamaları kapsadığı rapor edilmektedir. Dijital sağlık, telesağlık ve eSağlık birbiri yerine geçen terimler olarak ele alınmakta, sağlık bakım hizmetlerini telekomünikasyon veya dijital teknoloji ile destekleyerek sağlık bakım hizmetlerini desteklemek veya geliştirmek olarak tanımlanmaktadır. eSağlık’ın sağlık hizmetlerinin her basamağının (önleme, tanı, karar verme, tedavi/müdahale ve izleme) bir parçası olabileceği belirtilmektedir. Teletıp sağlık hizmetlerinin sağlık profesyonelleri tarafından telekomünikasyon platformlarının kullanılarak uzaktan sağlanmasıdır. Sağlık bakım hizmetleri, örneğin hastanın değerlendirilmesi, tanı konulması veya tedavisi süreçlerini içermektedir. Bu uygulamanın etik ve yasal boyutları da dikkate alınmalıdır. Teleizleme ise dijital teknolojiyi kullanarak sık sık veya düzenli olarak bireyin/hastanın yaşamsal belirtilerini veya belirtilerinin izlenmesini kapsamaktadır. Dijital tedavinin de tıbbi kılavuzlara ve iyi uygulamalara dayalı olarak algoritmaları kapsamasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Dijital sağlık tüm ülkelerde çoklu bulaşıcı olamayan kronik hastalıkları olan yaşlı popülasyonunda sağlık hizmetlerinin sunulmasına destek sağlamaktadır. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık hizmetlerine erişim ve sunum sorun oluşturmuştur. Dijital sağlık teknolojileri bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) beslenme hizmetlerinin sunulmasına kişisel verilerin ve teknoloji destekli sunum yöntemlerinin kullanılması ile destek olabilmektedir. Alışılmış veya geleneksel diyetetik hizmetlerinin tüm ülkelerde dijital değişikliklere uğradığı, duyarlı ve yüksek kalite beslenme bakımının dijital değişiklikler ile desteklendiği de görülmektedir. Diyetisyenlerin de bu teknolojik gelişmelerle yan yana durması, bu dönüşümde lider olması, sadece uygulayıcı olmaması bir zorunluluktur. Böylece diyetisyenler günümüzde ve aynı zamanda da gelecekte kanıta dayalı beslenme uygulamalarında başarılı olabilir ve etkilerini artırabilirler.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Pekcan AG. Dijital Sağlık: Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalında Yaklaşım. Bes Diy Derg [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 05 Temmuz 2022];50(1):1-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1644

Sayı

Bölüm

Editörden