Kardiyovasküler Hastalıklarda Bağırsak Metabolitlerinin Rolü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1636

Anahtar Kelimeler:

Kalp ve damar hastalıkları, diyet, bağırsak metabolitleri

Özet

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dünya genelinde tüm ölümlerin %30’nu oluşturarak önde gelen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Hastalığın başlamasına ve ilerlemesine neden olan değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet, dislipidemi, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel inaktivite yer almaktadır. Bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen trimetilamin-N-oksit (TMAO), kısa zincirli yağ asitleri (KZYA), safra asitleri ve fenilasetilglutamin (PAGln) gibi metabolitler KVH’nin risk faktörleri arasındadır. Bu nedenle son zamanlarda mikrobiyota ve kardiyovasküler sistem arasındaki ilişki araştırmalara konu olmuştur. Üretilen metabolitler çeşitli mekanizmalar yolu ile KVH sürecini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bağırsak mikrobiyotasının diyet müdahalesi, probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik kullanımı yolu ile değiştirilmesi önemli tedavi yöntemleri arasındadır. Bağırsak mikrobiyota bileşiminin bu yöntemlerle değiştirilmesinin, KVH dahil birçok hastalık üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, beslenme ve bağırsak metabolitlerinin kardiyovasküler hastalıklar üzerine olan ilişkisini literatür doğrultusunda özetlemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Altun H, Çapar AG. Kardiyovasküler Hastalıklarda Bağırsak Metabolitlerinin Rolü. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ağustos 2022 [a.yer 09 Şubat 2023];50(2):100-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1636

Sayı

Bölüm

Derleme