Buharlı Dezenfeksiyon Cihazının Mutfak Yüzeylerinin Temizliği ve Sanitasyonu Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  • Güzin Tümer Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beslenme ve Diyet Bölümü, Samsun
Anahtar Kelimeler: Mutfak, hijyen, yüksek ısı-buhar

Öz

Amaç: Bu çalışma, toplu beslenme hizmeti veren mutfaklarda yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlamada kullanılan buharlı dezenfeksiyon cihazının (TECNOVAP EVO 304 ASEPSİ CİHAZI) etkinliğini, üreyen kolonilerin sayımı ile araştırmayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Dezenfeksiyon için yüzeylere 170 oC buhar püskürten cihazla 30 saniye süre ile buhar uygulanmış ve cihazın süngerli başlığıyla buhar uygulayarak ortam silinmiştir. Temizlik işleminde ek olarak kimyasallar ve deterjan kullanılmamıştır. Çalışma için mutfak yüzeylerinin farklı bölümlerinden et tezgahı, sebze doğrama, zemin, kapı kolu ve peçete kutusu yüzeyinden işlem öncesi ve sonrası mikrobiyal sürüntü örnekleri alınmıştır. Kanlı agara ekim yapılmıştır. Koloni sayımı için 25 cm2 alandan nemli çubuk ile örnek alınmıştır. Temizlik işlemi sonrası koloni sayımı yapılarak, üremedeki sayım önceki ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Mutfak yüzeylerinin farklı bölümlerinde buharla temizlik-dezenfeksiyon sonrası mikrobiyal koloni sayımı temizlik öncesi ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede azalma sağlandığı bulunmuştur (p=0.043).Yalnızca et tezgahında temizlik öncesi ve sonrasında koloni üremeleri arasında fark bulunmamıştır. Koloni sayımında E. Coli ve Acinitobacter Baumanni saptanmıştır. Sonuç: Buharlı dezenfeksiyon yönteminin etkinliği mikrobiyolojik olarak gösterilmiştir. Buharlı dezenfeksiyon cihazı mutfakta temizlik-hijyen amacı ile etkin bir dezenfeksiyon yöntemi olarak kullanılabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tümer G. Buharlı Dezenfeksiyon Cihazının Mutfak Yüzeylerinin Temizliği ve Sanitasyonu Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 15 Ekim 2019];42(1):37-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/162
Makale Türü
Araştırma