Stomalı Hastaların Beslenmesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

  • Berna Dizer Sifa University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Izmir
  • Emine İyigun Surgical Nursing Department, Gulhane Military Medical Academy (GATA), School of Nursing, Ankara
  • Hülya Şafak GATA and Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara,
  • Birgül Dağ GATA and Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara
  • İsmail Hakkı Özerhan GATA and Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara
  • Nail Ersöz GATA and Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara
  • Sevgi Hatipoğlu Surgical Nursing Department, Gulhane Military Medical Academy (GATA), School of Nursing, Ankara
  • Turgut Tufan GATA and Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara
Anahtar Kelimeler: İleostomi, kolostomi, beslenme, beslenme programı, yaşam kalitesi

Öz

Amaç: Stoma ile yaşamak hastaya zorluklar getirmektedir. Hastalar stomaya ilişkin korku ve sorularla taburcu edilmektedir. Sorunların çoğunluğunu beslenme oluşturmaktadır. Bu çalışma, stomalı hastalara beslenme eğitimi vermek ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’nde, Mayıs 2008- Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 31 hasta ile başlanmış, 5 hasta çeşitli nedenlerle araştırma dışı kalmıştır. Araştırmacı beslenme programı geliştirmiştir. Beslenme programı, ana ve ara öğünlerin takibi, beslenme eğitim broşürü ile bilgilendirme ve danışmanlık gibi uygulamaları içermektedir. Hastalara bireysel beslenme programı ve yaşam kalitesi anketi uygulanmıştır. Bulgular: Beslenme programı öncesi hastaların yarısından fazlasında “gaz” problemi yaşadıkları belirlenmiş olup, sosyal izolasyon yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Üç ay sonra hastaların beslenmeyle ilgili problemlerinde azalma olduğu saptanmıştır. İleostomili hastaların yaşam kalitesi anket puanlarının, kolostomili hastalara göre düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda geliştirilen beslenme programının, stomalı hastaların beslenmeyle ilgili problemlerini azalttığı belirlenmiştir (p<0.05). Aynı zamanda hastaların 3 ay sonrası dönemde postoperatif döneme göre yaşam kalitesinin arttığı saptanmıştır (p<0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2014-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dizer B, İyigun E, Şafak H, Dağ B, Özerhan İsmail H, Ersöz N, Hatipoğlu S, Tufan T. Stomalı Hastaların Beslenmesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 15 Ekim 2019];42(1):29-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/161
Makale Türü
Araştırma