Otolog Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Yetişkin Hastaların Beslenme Durumları ile Biyoelektrik Empedans Analiz ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Aylin Çerçi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Otolog kemik iliği transplantasyonu, beslenme, malnütrisyon, vücut bileşimi

Özet

Amaç: Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) katabolik bir tedavi sürecidir ve oral beslenmeyi büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Bu çalışma, KİT sürecinde hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kemik İliği Ünitesi’ne başvuran yaş ortalaması 31.4±5.1 yıl olan, lenfoma tanısı ardından KİT yapılan 10 hasta (5 erkek, 5 kadın) üzerinde yürütülmüştür. Hastalar KİT sonrası 3 ay süresince izlenmiş ve vücut bileşimleri biyoelektrik empedans analiz (BIA) ile alınmış, besin tüketim kaydı ile beslenme durumları değerlendirilmiştir. Enerji ve besin ögeleri analizi BeBiS, tüm veriler ise SPSS 15.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan tekrarlı ölçümlerde vücut ağırlığı, beden kütle indeksi (kg/m2), bazal metabolizma hızı (kkal/gün), vücut su miktarı (L) ve yağsız vücut kütlesi (kg) değerlerindeki değişiklikler istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Hastaların enerji, karbonhidrat, protein, yağ alımları arasındaki dönemsel fark anlamlıdır (p<0.05). Sonuç: Hastaların KİT öncesi ve sonrasında multidisipliner bir yaklaşımla ve uygun parametrelerle değerlendirilmesi ile tedavi sürecinde görülebilecek beslenme yetersizlikleri, beslenme yetersizliklerine bağlı komplikasyonlar ve malnütrisyon riski azaltılabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Çerçi A, Ersoy G, Özdemir E. Otolog Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Yetişkin Hastaların Beslenme Durumları ile Biyoelektrik Empedans Analiz ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 15 Temmuz 2024];42(1):21-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/160

Sayı

Bölüm

Araştırma