Besinlerde Oluşan İleri Glikasyon Son Ürünlerine Polifenollerin Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1554

Anahtar Kelimeler:

İleri glikasyon son ürünleri, maillard reaksiyonu, polifenol, antioksidan

Özet

İleri glikasyon son ürünleri (AGE) endojen olarak vücutta oluşurken, ekzojen olarak çoğunlukla ısıl işlem görmüş besinlerle vücuda alınmaktadır. Son yıllarda işlenmiş besin tüketiminin artmasıyla diyetle AGE alımı da artmıştır. Besinin bileşimi, nem, pH, hazırlık aşamaları ve pişirme yöntemleri gibi birçok etmen doğrudan veya dolaylı olarak AGE oluşumunu etkilemektedir. Besinlerde AGE miktarı, besinin antioksidan kapasitesi ve asitliği arttırılarak (besinlere limon suyu, sirke vb. eklemek) ve uygun pişirme yöntemleri ile azaltabilmektedir. Polifenoller, proteinlere şeker eklenmesini, glikoksidasyonu ve serbest radikal oluşumunu engelleyerek AGE oluşumunu azaltmaktadır. Günümüzde, yapay AGE inhibitörlerinin olası yan etkilerinden dolayı doğal AGE inhibitörleri olan bitki ekstraktlarının kullanımı artmaktadır. Beslenmede AGE içeren besinlerin tüketiminin azaltılması AGE’lerin vücutta birikimini önlemede etkili bir yaklaşım olabilir. Bu derleme yazı, AGE oluşumu, etki mekanizmasını ve polifenollerin besinlerde AGE oluşumuna etkisini incelemek amacıyla yazılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-06

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yalçın E, Rakıcıoğlu N. Besinlerde Oluşan İleri Glikasyon Son Ürünlerine Polifenollerin Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 06 Ağustos 2022 [a.yer 06 Aralık 2023];50(2):66-75. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1554

Sayı

Bölüm

Derleme