Sokak Sütlerinde Gizli Tehlike: Antibiyotik Kalıntısı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1551

Anahtar Kelimeler:

Sokak sütü, antibiyotik kalıntısı, beta-laktam, sefaleksin, tetrasiklin

Özet

Amaç: Süt hayvanlarının sağlığını korumak amacıyla kullanılan antibiyotiklerin sütlerde bıraktığı antibiyotik kalıntıları insan sağlığını önemli derecede tehdit etmektedir. Ayrıca sütteki antibiyotik kalıntılarının ısıl işlemlerle nötralize edilemediği de bildirilmektedir. Bu nedenlerle denetimsiz satılan çiğ sütlerin antibiyotik kalıntısı açısından değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, Ankara ilinde sokakta satılan çiğ sütlerin içerdiği antibiyotik kalıntılarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini oluşturan sokak sütlerinin Ankara ilini temsil etmesi için Ankara’nın en yoğun nüfusa sahip 9 ilçesinden nüfus yoğunluklarına göre belirlenen sayılarda toplam 60 adet sokak sütü numunesi araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Alınan sokak sütleri Idexx Snap ST Plus DUO kullanılarak antibiyotik kalıntıları açısından araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmada alınan sokak sütü numunelerinin toplam %30’unda antibiyotik kalıntı miktarlarının yönetmelikte belirlenen limitleri aştığı tespit edilmiştir. Bunlardan %28.3’ünün (n=17) beta-laktam kalıntı içeriğinin, %1.7’sinin (n=1) ise tetrasiklin kalıntı içeriğinin mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Ankara’da satışa sunulan sokak sütlerinde tespit edilen antibiyotik kalıntılarının mevzuata uygun olmaması, antibiyotik kalıntı maruziyetinin neden olabileceği sağlık risklerinin yanı sıra antibiyotik direnci gelişimine de katkı sağlayabileceği için endişe vericidir. Son yıllarda doğal olduğu düşüncesi ile artan çiğ süt tüketim eğilimi de göz önünde bulundurulduğunda denetimsiz olarak satılan sokak sütlerinin satışı ile ilgili yaptırım ve denetimlerin arttırılması ve bu konuda tüketicilerin bilinçlendirilmesi önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Mortaş H, Navruz Varlı S, Bilici S. Sokak Sütlerinde Gizli Tehlike: Antibiyotik Kalıntısı. Bes Diy Derg [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 24 Eylül 2023];50(1):19-26. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1551

Sayı

Bölüm

Araştırma