Herediter Tirozinemi Tip-1 ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1546

Anahtar Kelimeler:

Herediter tirozinemi tip-1, tip-1 diabetes mellitus, fenilalanin ve tirozinden kısıtlı diyet, insülin tedavisi

Özet

Herediter tirozinemi tip-1 (HT1), fumarilasetoasetat hidrolaz enzim eksikliğine bağlı, nadir görülen hepatorenal bir kalıtsal metabolik hastalıktır. Herediter tirozinemi tip-1 yönetiminde, tirozin ve fenilalaninden kısıtlı diyetle birlikte nitisinon tedavisi kullanılması önerilmektedir. Otoimmün diyabet olarak da bilinen Tip-1 Diabetes Mellitus (T1DM), pankreas β-hücre disfonksiyonuna bağlı mutlak insülin eksikliği ile karakterize ve hiperglisemiye yol açan kronik endokrinolojik bir hastalıktır. Hastalarda glisemik kontrolü sağlamak için insülin ile birlikte beslenme tedavisi ve uygun fiziksel aktivite önemli yer tutmaktadır. Literatürde sınırlı sayıda olguda HT1 ve T1DM birlikteliği tanımlanmıştır. Bu sunumda tirozin metabolizma bozukluklarından HT1 nedeniyle izlenirken T1DM gelişen bir olgunun diyet yönetimi ve izlem süreci paylaşılmıştır. Yoğun insülin tedavisi ile fenilalanin ve tirozinden kısıtlı diyet tedavisi iki hastalık birlikteliğinde başarılı bir şekilde yönetilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-07

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kartal T, Bulut FD, Kor D, Köşeci B, Celiloğlu C, Kara E, Özdemir Dilek S, Yüksel B, Önenli Mungan N. Herediter Tirozinemi Tip-1 ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu. Bes Diy Derg [Internet]. 07 Ocak 2022 [a.yer 10 Ağustos 2022];49(3):115-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1546

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu