Epigenetik Mekanizmalar: Maternal Makro Besin Ögesi Alımının Etkileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1534

Anahtar Kelimeler:

Epigenetik, metabolik programlama, makro besin ögeleri, maternal beslenme

Özet

Epidemiyolojik çalışmalar, hassas gelişim evrelerinde alınan maternal besin ögelerinin, yavrularda yaşamın ilerleyen döneminde gelişebilecek kanser, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara yatkınlığın artmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Maternal beslenme durumunun sonraki jenerasyonların kronik hastalık riskini nasıl etkilediği sorusu epigenetik mekanizmalar ile açıklanabilmektedir. Epigenetik mekanizmalar, erken dönem beslenme varyasyonları ile uzun dönem fizyolojik etkileri arasındaki ilişkiyi gen ekspresyonlarının deoksiribonükleik asit (DNA) metilasyonu ya da histon asetilasyonu gibi modifikasyonları ile açığa çıkartmaktadır. Epigenetik dinamiklerin, karbonhidrat, yağ ve protein gibi makro besin ögelerinin maternal beslenmeyle yetersiz ya da aşırı alımına karşı duyarlı olduğu bilinmektedir. Deneysel hayvan modelleri ve retrospektif kohort çalışmaları, maternal diyetin makro besin ögesi örüntüsünün yavrunun epigenetik kodlamasını değiştirerek metabolik bozuklukların gelişimine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu derlemenin amacı gelişimin kritik evrelerinde alınan maternal makro besin ögesi içeriklerinin epigenetik mekanizmalar üzerine etkisini güncel literatüre dayanarak incelemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

1.
İmre KE, Akyol Mutlu A. Epigenetik Mekanizmalar: Maternal Makro Besin Ögesi Alımının Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 17 Ağustos 2022];50(1):92-100. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1534

Sayı

Bölüm

Derleme