Obezite, İnsülin Direnci ve Bazı Adipokinler

Yazarlar

  • Zeynep Göktaş Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

İnsülin direnci, leptin, adiponektin, visfatin, vaspin, RBP-4, resistin, apelin

Özet

Obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur ve insülin direnci, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom gibi kronik metabolik hastalıklarla ilişkilidir. Son 20 yılda yapılan çalışmalar ile beyaz adipoz dokunun vücuttaki görevinin sadece pasif enerji deposu sağlamak olmadığı, tüm vücut metabolizması ve insülin sinyal yolağında önemli görevleri olduğu gösterilmiştir. Bir endokrin organ olan adipoz dokudan pek çok sitokin salınmaktadır. Adipositokin veya adipokin olarak adlandırılan bu sitokinler, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında, inflamasyonda ve açlık ve tokluk sinyal yolaklarında önemli görevler almaktadır. Adipokinler obezitede pek çok farklı etki oluştursa da, leptin, adiponektin, visfatin, vaspin, retinol bağlayıcı protein-4, resistin ve apelin insülin sinyal yolağı ile ilişki bulunmuştur. Bu derlemede insülin direnci üzerine önemli etkileri olan bu adipokinler tartışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Göktaş Z, Besler HT. Obezite, İnsülin Direnci ve Bazı Adipokinler. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 15 Ağustos 2022];43(3):251-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/153

Sayı

Bölüm

Derleme