Obezite, İnsülin Direnci ve Bazı Adipokinler

  • Zeynep Göktaş Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, leptin, adiponektin, visfatin, vaspin, RBP-4, resistin, apelin

Öz

Obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur ve insülin direnci, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom gibi kronik metabolik hastalıklarla ilişkilidir. Son 20 yılda yapılan çalışmalar ile beyaz adipoz dokunun vücuttaki görevinin sadece pasif enerji deposu sağlamak olmadığı, tüm vücut metabolizması ve insülin sinyal yolağında önemli görevleri olduğu gösterilmiştir. Bir endokrin organ olan adipoz dokudan pek çok sitokin salınmaktadır. Adipositokin veya adipokin olarak adlandırılan bu sitokinler, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında, inflamasyonda ve açlık ve tokluk sinyal yolaklarında önemli görevler almaktadır. Adipokinler obezitede pek çok farklı etki oluştursa da, leptin, adiponektin, visfatin, vaspin, retinol bağlayıcı protein-4, resistin ve apelin insülin sinyal yolağı ile ilişki bulunmuştur. Bu derlemede insülin direnci üzerine önemli etkileri olan bu adipokinler tartışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Göktaş Z, Besler HT. Obezite, İnsülin Direnci ve Bazı Adipokinler. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 11 Nisan 2021];43(3):251-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/153
Makale Türü
Derleme