Farklı Beden Kütle İndeksi Değerine Sahip Yetişkin Kadınların Sosyo-demografik Özellikleri ile Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1525

Anahtar Kelimeler:

Beslenme durumu, sosyo-demografik özellikler, yeme tutumu, obezite

Özet

Bu çalışma Ankara’da bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran beden kütle indeksi (BKİ) farklı 19-64 yaş aralığında ki 155 kadının beslenme durumunu ve yeme tutumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kadınların genel özellikleri, uyku süreleri sorgulanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Ayrıca bireylerin yeme tutum ve davranışlarını değerlendirmek için Yeme Tutum Testi–40 (YTT-40) skoru hesaplanmıştır. Her BKİ sınıflamasından homojen sayıda birey alınarak, sonuçlar 3 gruba (zayıf ve normal, fazla kilolu ve obez) göre incelenmiştir. Zayıf ve normal BKİ grubundaki bireylerin %61.6’sı 19-34 yaş aralığındayken, fazla kilolu grubundaki bireylerin %64.7’si 45-64 yaş aralığında, obez bireylerin ise %77.0’ı 45-64 yaş aralığındadır (p<0.05). Eğitim süresi ortalaması zayıf ve normal BKİ’ndeki bireylerin 13.7±3.36 yıl, fazla kilolu bireylerin 11.5±4.31 yıl ve obez bireylerin ise 8.0±3.85 yıl olarak bulunmuştur (p<0.05). Üzüntü, öfke ve stres anlarında; obez bireylerde iştah durumunda artma, diğer gruplardaki bireylere göre anlamlı bir şekilde daha fazla görülmüştür (p<0.05). Yeme tutum testi skoru ortalaması zayıf ve normal bireylerde 16.8±8.59, hafif şişman bireylerde 19.7±8.35, obez bireylerde 22.8±8.8 puan olarak bulunmuştur. Obez bireylerde anormal yeme davranışı diğer gruplara göre daha fazla görülebileceğinden, içinde doktor, diyetisyen ve psikoloğun da bulunacağı interdisipliner bir yaklaşım modeli örnek alınarak, bireylerin sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olunmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-07

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Öztayıncı N, Açıkgöz Pınar A, Akal Yıldız E, Gökmen Özel H. Farklı Beden Kütle İndeksi Değerine Sahip Yetişkin Kadınların Sosyo-demografik Özellikleri ile Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 07 Ocak 2022 [a.yer 10 Ağustos 2022];49(3):48-57. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1525

Sayı

Bölüm

Araştırma