Mevcut Postbiyotik Sınıfları ve Sağlık Etkileşimleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1505

Anahtar Kelimeler:

Postbiyotik, probiyotik, bakteriyel lizat, metabolit, sağlık

Özet

Postbiyotikler; probiyotik veya fermentatif bakterileri lizatlarından salınan deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit, hücre duvarları bileşenleri, sitoplazmik bileşenler, kısa zincirli yağ asitleri, enzimler, antimikrobiyal peptitler, polisakkaritler ve organik asitler içeren çözünür komponentler ve canlı bakterilerin fermantasyon sırasında matrise salgıladığı biyoaktif bileşenlerdir. Canlı probiyotik bakteri tüketimine ilişkin endişeler vaka raporlarında, klinik çalışmalarda ve deneysel modellerde tanımlanmış olup probiyotiklerin tüketimiyle ilgili güvenilirlik sorunları tartışma konusudur. Postbiyotikler canlı mikroorganizmalar içermediği için, tüketimleriyle ilişkili risklerin en az düzeyde olduğu kabul edilmektedir. Postbiyotikler, klinik, teknolojik ve ekonomik yönden ilgili sorunların üstesinden gelmek amacıyla, probiyotiklerin alternatifi olarak tanıtılmış olsa da daha fazla terapötik müdahalenin araştırılması esastır. Yeni postbiyotik sınıflarının keşfi, güvenli dozları, etki mekanizmaları ve bileşenlerin kimyasal yapılarına ulaşmak için metabolik ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu derlemede, güncel kaynaklar ışığında mevcut postbiyotik sınıflara ait komponentlerin sağlık üzerindeki etkileri ve probiyotiklere alternatif yönlerinin tartışılması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Dışhan A, Gönülalan Z, Dokuzcu D. Mevcut Postbiyotik Sınıfları ve Sağlık Etkileşimleri. Bes Diy Derg [Internet]. 28 Mart 2022 [a.yer 31 Mayıs 2023];50(1):83-91. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1505

Sayı

Bölüm

Derleme