Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1498

Anahtar Kelimeler:

Obezite, bariatrik cerrahi, depresyon, yeme bağımlılığı, besin ögesi eksikliği

Özet

Amaç: Bu araştırma; bariatrik cerrahi planlanan hastalarda yeme bağımlılığı, depresyon ve beslenme durumunun değerlendirilmesi amacıyla planlanıp yürütülmüştür.

Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya, bariatrik cerrahi için başvurmuş, 127 gönüllü birey (78 kadın, 49 erkek) katılmıştır. Bireylere, anket formu uygulanmış ve üç günlük besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bireylerin, yeme bağımlılığı, Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği ve depresyon durumları ise Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Önerilen günlük alım miktarlarına göre, bireylerin günlük diyetle aldıkları potasyum miktarı tüm bireylerde yetersiz, pantotenik asitin ise kadınlarda yetersiz olduğu saptanmıştır. Beck Depresyon Ölçeği puan ortalamasının, kadınlarda (16.8±7.30) erkeklerden (15.2±8.21) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yeme bağımlılığı olmayan bireylerin %3.8, yeme bağımlılığı olan bireylerin ise %4.3 oranında şiddetli depresyon yaşadıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Bariatrik cerrahinin operasyon şansını ve hastaların yaşam kalitelerini arttırmak adına operasyon öncesi beslenme eksikliklerinin giderilmesi, depresyon ve yeme bağımlılığı gibi semptomların belirlenmesi ve tedavilerine yönelik düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-03

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Akdemir İdil, Köseler Beyaz E. Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 03 Ocak 2022 [a.yer 10 Ağustos 2022];49(3):19-28. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1498

Sayı

Bölüm

Araştırma