Ambalajlı Et ve Et Ürünleri ile Süt ve Süt Ürünlerinin ‘Beslenme Bildiriminin’ Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Ambalajlı besin, besin etiketi, beslenme bildirimi, etiketleme yönetmeliği, et ve süt ürünleri

Öz

Amaç: Bu çalışma ambalajlı et ve süt ürünlerinin ambalajları üzerinde zorunlu beslenme bildiriminin varlığını ve bu bildirimin 26 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ kapsamında belirtilen ‘Beslenme Bildirimine’ uygunluğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve yöntem: İstanbul ilinde faaliyet gösteren zincir marketlerde satışa sunulan, 70 farklı markanın toplam 362 ambalajlı et ve süt ürünlerinin besin etiket bilgileri Ocak ve Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama işlemi, sözlü olarak izin alınan marketler ziyaret edilerek ve ambalajlı besinlerin fotoğrafları çekilip kaydedilerek tamamlanmış ve yönetmeliğe uygunluğu değerlendirilmiştir.

Bulgular: Besin etiket bilgileri değerlendirilen 362 ambalajlı besinlerin %94.2’sinde ambalajda ‘beslenme bildiriminin bulunduğu saptanmıştır. Ürünlerin %75.1’inde beslenme bildiriminin ambalajın arka yüzünde yer aldığı ve çoğunlukla (%88.3) Türkçe olarak bildirildiği belirlenmiştir. Zorunlu beslenme bildirimi kapsamında bulunan enerji değeri (%93.5), yağ (%93.3), karbonhidrat (%93.5) ve protein (%93.5) bildirim oranlarının yüksek olduğu, ancak doymuş yağ (%30.5), şekerler (%27.6) ve tuz (%25.2) bildirim oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu araştırma verilerine dayanarak Türkiye’de besin etiketlerinin tüketicileri sağlıklı besin seçimine yönlendirebilecek ve daha anlaşılır olacak şekilde yeniden düzenlenmesi önerilebilir. Besin etiketlerinin yönetmeliğe uygun olması, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tüketiciler için önyüz etiketleme, sağlıklı besin seçimini kolaylaştırmak için önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2021-10-26
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Konak H. Ambalajlı Et ve Et Ürünleri ile Süt ve Süt Ürünlerinin ‘Beslenme Bildiriminin’ Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 26 Ekim 2021 [a.yer 25 Ocak 2022];49(3):39-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1496
Makale Türü
Araştırma