Çocuklar ve Aileleri için Yeme Farkındalığı Müdahale Programı’nın Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Anahtar Kelimeler: Yeme farkındalığı, yeme farkındalığı müdahale programı, obezite, okul çağı çocukları

Öz

Çocuklarda yeme süresince odaklanmış farkındalığı teşvik eden yeme farkındalığı becerileri uygulamalarının, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, çocuklarda obezitenin önlenmesini amaçlayan sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması için erken müdahale programları geliştirmek ve uygulamak çok önemlidir. Bu doğrultuda, Amerika Birleşik Devletleri’nde 8-11 yaş çocuklar ve ebeveynleri için oluşturulan Çocuklar ve Aileleri için Yeme Farkındalığı Müdahale Programı’nın, Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Bu müdahale programı, her birinin süresi 45 dk-1 saat olan 6 eğitimden (Bilinçsiz Yemenin Önüne Geçme; Duyuları Keşfetme; Açlık ve Tokluk Sinyallerini Fark Etmeye Başlama; Duyguların Dışa Vurumu; Farkındalığa Tohum Ekme; Kültürel Yemek Daveti) oluşmaktadır. Aynı zamanda bu program, çocukların aileleri ile birlikte evde uygulayabilecekleri pratik uygulamaları, ödevleri ve oyunları içermektedir. Bu çalışmanın, Türkiye’de çocuklarda yeme farkındalığı becerilerini kazandırmayı hedefleyen ilk müdahale programı olması nedeniyle oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2021-10-22
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kocaadam Bozkurt B, Köksal E. Çocuklar ve Aileleri için Yeme Farkındalığı Müdahale Programı’nın Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması. Bes Diy Derg [Internet]. 22 Ekim 2021 [a.yer 25 Ocak 2022];49(3):84-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1495
Makale Türü
Derleme