Türkiye’de Organik ve Klasik Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlarının Ağır Metal İçeriğine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Atila Güleç Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Halit Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Ağır metaller, natürel sızma ve organik natürel sızma zeytinyağı, organik tarım

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Ege ve Marmara Bölgesi’nde organik üretim sertifikası almış ve piyasaya sunulmuş olan 12 farklı markanın natürel sızma zeytinyağları ile aynı firmalara ait geleneksel olarak üretilen natürel sızma zeytinyağlarında nikel (Ni), arsenik (As), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplanan 72 adet numune, derişik nitrik asit ile mikrodalga yardımıyla yakıldıktan sonra İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ile ağır metal analizleri yapılmıştır. Çalışma sonunda, organik zeytinyağlar ile geleneksel zeytinyağların ağır metal içerikleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı “Bağımsız Örneklem T testi” ile test edilmiştir. Bulgular: Çalışmada elde edilen verilere göre, natürel sızma zeytinyağlarında sırası ile en yüksek 60Ni, 62Ni, 75As, 111Cd, 206Pb, 207Pb, 208Pb içerikleri, 193.87±10.47 ng/mL, 187.77±7.76 ng/mL, 5.30±0.51 ng/ mL, 3.32±2.23 ng/mL, 85.80±6.42 ng/mL, 83.20±5.67 ng/mL, 84.11±5.50 ng/mL olarak bulunurken, organik sertifikalı natürel sızma zeytinyağlarında ise sırası ile en yüksek 60Ni, 62Ni, 75As, 111Cd, 206Pb, 207Pb, 208Pb içerikleri, 165.18±35.40 ng/mL, 148.23±28.93 ng/mL, 5.45±0.39 ng/mL, 2.42±0.61 ng/mL, 39.09±6.42 ng/mL, 38.08±5.67 ng/mL, 38.24±0.98 ng/mL olarak saptanmıştır Sonuç: Çalışma sonucunda organik ile geleneksel zeytinyağları arasında analizi yapılan ağır metaller açısından bakıldığında, Cd ve Pb düzeyleri hariç, diğerlerinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ve bu fark, markaya göre değişkenlik göstermektedir. Standart koşullarda kontrollü uygulanmayan üretim ve işlemenin, organik sertifikalı yağların ağır metal içeriğini etkileyebileceği düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Güleç A, Besler HT. Türkiye’de Organik ve Klasik Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlarının Ağır Metal İçeriğine Yönelik Bir Araştırma. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 11 Ağustos 2022];43(3):219-27. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/149

Sayı

Bölüm

Araştırma