Sınava Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısı ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1485

Anahtar Kelimeler:

Sınav kaygısı, lise öğrencileri, antropometrik ölçümler

Özet

Amaç: Bu çalışma, sınava hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısı ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma, Aralık 2019–Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da bulunan özel bir öğretim kursunda 11. ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte olan, 16-18 yaş arası 142 kız, 83 erkek olmak üzere toplam 225 gönüllü lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin kişisel özellikleri, sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları bir anket aracılığıyla sorgulanmış ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Sınav kaygısını ölçmek amacıyla Revize Edilmiş Sınav Kaygısı (Revised Test Anxiety Scale-RTA) ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 17.38±0.65 yıldır. Erkek öğrencilerin RTA ölçeği puan ortalamaları (41.00±10.69) kız öğrencilere göre (46.21±11.45) daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş, öğrenim durumu, eğitim görülen liseye göre RTA ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ölçümleri ile RTA ölçeği toplam puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif yönlü korelasyon bulunmuştur (p<0.05). Bel/boy oranı ve beden kütle indeksi ölçümleri ile RTA ölçeği puanları arasında korelasyon saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma, sınava hazırlanan kız öğrencilerde kaygı düzeyinin daha fazla olduğunu ve öğrencilerde sınav kaygısının bazı antropometrik ölçümler arasında ilişki olabileceğini göstermiştir. Öğrencilerin kaygı ile başa çıkmaları için etkili yöntemler geliştirilmeli ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmeleri sağlanmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-13

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Öğretir H, Türker PF. Sınava Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısı ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 13 Aralık 2021 [a.yer 11 Ağustos 2022];49(3):58-66. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1485

Sayı

Bölüm

Araştırma