Geçmişten Bugüne Türkiye’de Beslenme Plan, Program ve Politikaların Değerlendirilmesi ve Gelecek İçin Öneriler

Anahtar Kelimeler: Beslenme politikaları, Türkiye

Öz

Beslenme ile ilgili eşitsizliklerin giderilmesinde, politika yaklaşımları en etkili ve maliyet etkinliği yüksek nüfus temelli araçlar olduğu için, beslenmeye bağlı halk sağlığı problemleri olan Türkiye gibi ülkeler, bireyi ve toplumu bir arada bütüncül ve kapsayıcı çevre odaklı beslenme politikalardan daha fazla istifade edecektir. Gelecek vadeden politika araçlarından olan mevzuat düzenlemelerinin güncellenmesi, eğitim/rehber oluşturma, vergilendirme gibi ekonomik stratejiler, besin zenginleştirmesi ve örselenebilir gruplara yönelik gıda yardımı sağlama süreçlerinin, Türkiye’deki gıda sistemini daha besleyici, sürdürülebilir, adil ve güvenli hale getirmek için, daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu makalenin amacı; Türkiye’nin beslenme ile ilişkili politikalarını derlemek, analiz etmek ve ülkeye özgü öneriler sunmaktır. Beslenme ile ilişkili halk sağlığı politika analizinin odaklandığı temel konular ve bileşenleri; yaşam sürecindeki dönemlere göre programlar, özel dönem ve gruplara göre programlar, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yönelik genel programlar, risklerin önlenmesine yönelik özel programlar, eğitim programları ve izleme ve değerlendirme çalışmalarıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2022-01-07
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kalyoncu Atasoy ZB, Aslan D, Ilgaz Şeniz, Kutluay Merdol T. Geçmişten Bugüne Türkiye’de Beslenme Plan, Program ve Politikaların Değerlendirilmesi ve Gelecek İçin Öneriler. Bes Diy Derg [Internet]. 07 Ocak 2022 [a.yer 19 Ocak 2022];49(3):93-105. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1482
Makale Türü
Derleme