Anne Sütü ve COVİD-19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1480

Anahtar Kelimeler:

COVİD-19, koronavirüs, anne sütü, emzirme

Özet

Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVİD-19), Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıkmıştır. Kısa bir süre sonra pandemi haline gelen bu hastalık milyonlarca insanın enfekte olmasına ve ölümüne sebep olmuştur. Solunum damlacıkları yoluyla bulaşan COVİD-19’dan korunmada maske gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmanın ve özellikle el hijyenine dikkat etmenin etkili olduğu bildirilmektedir. Hastalık açısından gebelik ve yenidoğan dönemi riskli kabul edilmektedir. COVİD-19’la ilgili olarak anne-yenidoğan ilişkisi üzerine yapılan araştırmalarda emzirme sırasındaki temasın bulaş için risk oluşturmadığı ve enfekte annelerin gerekli koruyucu ekipmanları kullanarak emzirmeyi sürdürmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Özellikle yaşamının ilk günlerinde anne sütü almayan yenidoğanlarda farklı sağlık sorunları gözlenmektedir. Enfekte annelerin sütü ile yapılan birçok çalışmada, anne sütünde virüs tespiti yapılmamıştır. Aksine antikor testlerinde çeşitli bağışıklık sağlayan antikorlara rastlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) annelerin gerekli tedbirler alarak ve hijyen kurallarına uyarak emzirmeye devam etmesini, temasın mümkün olmadığı zorunlu durumlarda ise süt pompaları ile sütün sağılarak çocuğun anne sütü ile beslenmesinin sağlamasını önermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-02

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Oğuz V, Bozkır Çiğdem. Anne Sütü ve COVİD-19. Bes Diy Derg [Internet]. 02 Eylül 2021 [a.yer 03 Mart 2024];49(2):73-82. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1480

Sayı

Bölüm

Derleme