Tip 2 Diyabet Hastalarında Besin Gruplarının Diyetin Enerji ve Makro Besin Ögelerine Katkısı

Yazarlar

  • Burcu Aksoy Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Özge Küçükerdönmez Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir
  • Aydoğan Aydoğdu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Etlik, Ankara
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Tip 2 diyabet, makro besin ögeleri, besin grupları

Özet

Amaç: Bu araştırma, tip 2 diyabet hastalarında, besin gruplarının diyetin enerjisi ve makro besin ögelerine katkısını incelemek amacı ile yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Araştırma, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı polikliniğine başvuran yaş ortalamaları 55.4±7.4 yıl olan, en az 1 yıl süreyle tip 2 diyabet tanısı mevcut, 81 gönüllü birey (39 erkek, 42 kadın) üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin, genel özellikleri ile antropometrik özelliklerini saptamaya yönelik sorukağıdı, araştırmacılar tarafından yüz yüze uygulanmış ve hatırlatma yöntemi ile bir günlük geriye dönük besin tüketim kaydı alınmıştır. Besin tüketim kayıtları analiz edilerek, besin ve besin gruplarının diyetin enerji ve makro besin ögelerine katkısı hesaplanmıştır. Bulgular: Bu araştırmanın sonuçları, çalışma örnekleminin Dünya Sağlık Örgütü (WHO)-Beden Kütle İndeksi (BKİ) sınıflamasına göre, %85.2’sinin normal BKİ sınırlarının üzerinde olduğunu göstermiştir. Ekmek ve tahıl grubunun, diyetin enerji, protein ve karbonhidratına en yüksek katkıyı sağladığı sırasıyla bitkisel sıvı yağlar, süt ve süt ürünleri ile sert kabuklu ve yağlı tohumların ise diyet yağına en yüksek katkıyı sağladığı bulunmuştur. Sonuç: Bireylerin, kurubaklagil tüketimlerini ve buna bağlı olarak diyet posası alımlarının arttırılması, glisemik kontrolün sağlanmasına katkı sağlayabilir. Balık tüketiminin arttırılarak, diyet proteinine katkısının arttırılması ve çoklu doymamış yağ asidi kaynağı olması ile tip 2 diyabette kardiyovasküler hastalık riskini azaltıcı etkilerinden yarar sağlanması önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Aksoy B, Küçükerdönmez Özge, Aydoğdu A, Samur G. Tip 2 Diyabet Hastalarında Besin Gruplarının Diyetin Enerji ve Makro Besin Ögelerine Katkısı. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 15 Ağustos 2022];43(3):213-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/148

Sayı

Bölüm

Araştırma