İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Çocuklarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

  • Ceyda Tuğba Pekmez Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Yusuf Aydemir Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü, Ankara
  • Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü, Ankara
  • Aysel Yüce Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar barsak hastalıkları, malnütrisyon, besin alımı

Öz

Amaç: Bu kesitsel çalışmanın amacı inflamatuvar barsak hastalıkları (İBH) olan çocuklarda malnütrisyon ve beslenme durumunun değerlendirilmesidir. Bireyler ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü’nde izlenen 45 çocuk ve adölesan (n=18 ülseratif kolit, n=27 Crohn’s hastalığı) oluşturmaktadır. Bireylerin geriye dönük 24 saatlik besin tüketim kaydı ve besin tüketim sıklığı, antropometrik ölçümleri alınmış ve hastalık aktivitesi (pediatrik Crohn’s hastalığı aktivite indeksi (PCDAI) ve pediatrik ülseratif kolit aktivite indeksi (PUCAI)) uzman hekimler tarafından belirlenmiştir. Veriler, Beslenme Bilgi Sistemi 6.1 (BeBİS 6.1), WHO AnthroPlus ve SPSS 15.0 programları ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaşa göre boy uzunluğu Z skorlarına göre bireylerin %11.1’i çok kısa/bodur (<-2SD malnütrisyon), %28.9’u kısadır. Yaşa göre BKİ Z skorlarına göre ise bireylerin %8.9’u çok zayıf-düşük kilolu (<-2SD malnütrisyon), %8.9’u zayıf, %68.9’u normal, %8.9’u kilolu/hafif şişman, %4.4’ü ise şişman/obezdir. Boy Z skor ile kümülatif kortikosteroid dozu arasında negatif zayıf ilişki bulunmuştur (r=-0.365, p=0.022). Hastalık başlangıç yaşı ile BKİ Z skoru arasında negatif zayıf ilişki bulunmuştur (r=-0.298,p=0.047). Hastalığın aktif dönemindeki bireylerin günlük enerji, protein (g/kg), diyet posası, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, folik asit, magnezyum, fosfor karşılama yüzdesi hem remisyon hem de hafif dönemdeki bireylerden belirgin şekilde düşüktür (p<0.05). Sonuç: İBH olan çocuklarda beslenme durumu ve besin alımı düzenli olarak izlenmeli ve gerektiğinde bireye özgü beslenme müdahalesi yapılmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-12-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Pekmez CT, Samur G, Aydemir Y, Özen H, Yüce A. İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Çocuklarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 08 Mayıs 2021];43(3):205-12. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/147
Makale Türü
Araştırma