Serebral Palsi’li Çocuklarda Çiğneme Bozukluğunun Klinik ve Nütrisyonel Değerlendirmesi: Olgu Sunumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1464

Anahtar Kelimeler:

serebral palsi, çiğneme, beslenme, çiğneme bozukluğu

Özet

Bu olgu sunumunun amacı; katı besin alamayan Serebral Palsi (SP)’li bir çocukta çiğneme ve nütrisyonel durum değerlendirme sonuçlarını sunmak ve tedaviye yönelik öneriler vermektir. Üç yaş on bir aylık kuadriplejik kız olgunun yaşa göre boy uzunluğu, yaşa göre vücut ağırlığı z-skoru-3.7 olduğu için ağır akut malnütrisyon olarak değerlendirilmiştir. Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi’ne göre seviye 5 düzeyinde olan olgunun Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü A ve B alt bölümlerinden aldığı skor %23.9’dur. Bu sonuçlar olgunun fonksiyonel motor seviyesinin düşük olduğunu göstermiştir. Çiğneme performansı değerlendirmesinde; olgu Karaduman Çiğneme Performans Skalası’na göre seviye 4 (ısırma ve çiğneme yok)’tür. Çiğneme Fonksiyonu Gözlem ve Değerlendirme Aracı’ndan 13 puan almıştır. Her iki ölçekten elde edilen sonuç, olgunun şiddetli çiğneme bozukluğu olduğunu göstermektedir. Olgunun enerji ve besin ögesi alım miktarını belirlemek amacıyla 24-saatlik geriye dönük hatırlatma yöntemi ile besin tüketim kaydı alınmıştır. Olgunun diyeti ile günlük protein, vitamin ve mineral gereksinimlerinin çoğu karşılanabilirken, enerji, C vitamini ve posa gereksinimlerinin sırasıyla %78.6, %58 ve %15.8’inin karşılanabildiği saptanmıştır. Gereksinimlerinin tamamının ince sıvı ve ince püre içecek ve besinlerden karşılandığı, çiğneme gerektiren besinleri tüketmediği belirlenmiştir. Katı besin alamayan olguda enerji ihtiyacının önemli bir kısmı, protein ve vitamin-mineral ihtiyacının tamamı karşılanabilse de, ileri dönemde bu durum beslenme yetersizliğine yol açıp, hem çocuğun, hem de ailenin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle çiğneme bozukluğunun erken dönemde ele alınması ve gerekli müdahale programlarının oluşturulabilmesi için olguların fizyoterapist ve diyetisyen iş birliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-08-17

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özder F, Ilgaz F, Serel Arslan S. Serebral Palsi’li Çocuklarda Çiğneme Bozukluğunun Klinik ve Nütrisyonel Değerlendirmesi: Olgu Sunumu. Bes Diy Derg [Internet]. 17 Ağustos 2021 [a.yer 17 Ağustos 2022];49(2):106-15. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1464

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu