COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Desteğinin Etkileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1463

Anahtar Kelimeler:

SARS-COV 2, COVID-19, yoğun bakım ünitesi, balık yağı, beslenme

Özet

SARS-CoV-2 adı ile ilk kez bildirilen ve COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün neden olduğu salgın hastalık kısa sürede yayılım göstererek küresel bir sağlık sorunu haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü salgını bir pandemi olarak nitelendirmiştir. COVID-19 hastalığının yönetimi için önerilen spesifik bir antiviral tedavi bulunmamaktadır. Hastalarda immün yanıtı hedefleyen ve sitokin fırtınasını azaltmaya yönelik alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, hastalığa yanıtın iyileştirilmesinde önemli bir stratejidir. Hastalıktan korunmada ve hastalığın yönetimi sürecinde konağın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini hedefleyen stratejiler, virüsle savaşmada ve hastalık etkisinin azaltılmasında önemlidir. Balık yağı kaynaklı Eikozapentaenoik Asit (EPA) ve Dokozahekzaenoik Asit (DHA) biyolojik olarak güçlü özellik taşır. Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (PUFA) güçlü immünmodülatör aktiviteye sahip olup, diyetin balık yağı ile zenginleştirilmesi monosit ve nötrofil kemotaksisinde azalmaya neden olur, proinflamatuvar sitokin üretimini azaltır ve antiinflamatuvar etkiler gösterir. Kritik hastalarda yapılan çalışmalar, enteral ve parenteral omega-3 PUFA takviyelerinin sitokin üretimini azalttığını göstermiştir. Sitokinler üzerindeki bu etkileri nedeni ile omega-3 PUFA, akut ve kronik inflamasyon durumlarında ve uygunsuz şekilde aktive edilmiş olan immün yanıtın azaltılmasında kullanılmaktadır. COVID-19 hastalığının yönetimi ile ilgili yayınlanan beslenme kılavuzları, balık yağı kullanımının hastalığın yönetiminde potansiyel yararlı etkileri olabileceğini bildirmiştir. Bu derleme yazıda, COVID-19 ile omega-3 PUFA arasındaki ilişki incelenmiş ve COVID-19 hastaları için omega-3 PUFA’ların önemi ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2021-08-27

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özsoy S, Saka M. COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Desteğinin Etkileri. Bes Diy Derg [Internet]. 27 Ağustos 2021 [a.yer 17 Ağustos 2022];49(2):65-72. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1463

Sayı

Bölüm

Derleme