Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Potansiyel Tedavi Yaklaşımı: E Vitamini

Anahtar Kelimeler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, tedavi yaklaşımı, E vitamini, alfa-tokoferol

Öz

Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH); fazla miktarda alkol alımının (20-30 g/gün), sekonder nedenlerin (genetik ve metabolik bozukluklar, ilaç kullanımı gibi) ve karaciğer hastalığının herhangi bir etiyolojisinin olmadığı durumda hepatositlerin veya karaciğer ağırlığının %5’inin üzerinde yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın oluşumu ve gelişiminde etkili faktörler henüz net olmamakla birlikte oksidatif stres NAYKH patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Metabolik sendromun hepatik yansıması olarak düşünülen NAYKH için en önemli risk faktörleri arasında obezite, hiperglisemi, hipertansiyon ve dislipidemi bulunmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme ve egzersiz ile yapılan yaşam tarzı değişikliği NAYKH tedavisinde en etkili yaklaşımdır. Ancak sıkı yaşam tarzı değişikliğine uzun dönemde uyum sağlama konusunda yaşanan sorunlar farmakolojik yaklaşımlara olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle güçlü antioksidan etkisinin yanı sıra adiponektin ekspresyonunu uyarma, inflamatuvar ve apoptotik yanıtları azaltma gibi antioksidan olmayan etkilere sahip E vitamini, NAYKH için potansiyel tedavi stratejisi olarak düşünülmektedir. Özellikle non-alkolik steatohepatit tedavisinde E vitamininin etkinliğini ve güvenirliğini belirlemek için histolojik sonuçlara ulaşan ve potansiyel mekanizmaları değerlendiren randomize kontrollü çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu derlemenin amacı, NAYKH tedavisinde E vitamini takviyesinin etkinliğini güncel literatüre dayanarak incelemektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2021-04-19
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Uçar K, Ayaz A. Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Potansiyel Tedavi Yaklaşımı: E Vitamini. Bes Diy Derg [Internet]. 19 Nisan 2021 [a.yer 28 Mayıs 2022];49(1):82-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1453
Makale Türü
Derleme