Kayseri’de Mobilya Üretiminde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yazarlar

  • Gülşah Kaner İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Meltem Soylu Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Eda Başmısırlı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Neriman İnanç Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri

Anahtar Kelimeler:

Antropometrik ölçümler, beslenme durumu, işçi

Özet

Amaç: Kayseri’de mobilya üretiminde çalışan işçilerin beslenme durumları ve alışkanlıklarının ortaya konmasıdır. Bireyler ve Yöntem: Bu araştırma, Kayseri’de mobilya üretiminde çalışan 258 işçi üzerinde yürütülmüştür. İşçilerin sosyo demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları ile ilgili veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından anket formuna kaydedilerek toplanmıştır. Ayrıca, işçilerin, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ölçümleri yapılarak, Beden Kütle İndeksleri (BKİ) hesaplanmış ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 16.0 programında sayı, yüzde ve Pearson ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan işçilerin 231’i erkek (%89.5), 27’si kadındır (%10.5). İşçilerin %82.2’si evli olup, %39.5’i 4 kişilik bir ailede yaşamaktadır. İşçilerin %30.7’sinde haneye giren toplam gelir 1000-1249 TL arasında, %24.5’inde ise 999 TL ve daha azdır. İşçi ailelerinin %36.4’ü toplam gelirlerinin ≤%30.0’unu beslenme için harcamaktadır. Erkek işçilerin yaş (yıl), vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğu (m), BKİ (kg/m2 ) ortalamaları sırasıyla 36.9±10.1 yıl, 79.1±11.3 kg, 174.0±6.6 cm, 25.9±3.7 kg/m2 iken, kadın işçilerde bu değerler sırasıyla 32.8±6.8 years, 64.7±20.2 kg, 162.0±5.4 cm, 24.5±7.8 kg/m2 ’dir. DSÖ’nün sınıflandırmasına göre, işçilerin %1.2’si zayıf, %44.6’sı normal, %41.9’u hafif şişman, %12.4’ü şişmandır. İşçilerin %77.1’inin 3 ana öğünü de düzenli olarak tükettiği, %68.6’sının hiç ara öğün tüketmediği, %19.4’ünün kahvaltı yapmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda, işçilerin çoğunluğunun hafif şişman ve şişman oldukları belirlenmiştir. Bu durum işçilerin beslenmeye ayırdıkları bütçelerinin kısıtlı olması nedeniyle sağlıksız/dengesiz beslenme alışkanlıklarına sahip olmaları ile açıklanabilir. Bu nedenle, işçi ve ailelerine sağlıklı yaşam için yeterli ve dengeli beslenme konusunda eğitim verilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kaner G, Soylu M, Başmısırlı E, İnanç N. Kayseri’de Mobilya Üretiminde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2015 [a.yer 28 Eylül 2022];43(3):191-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/145

Sayı

Bölüm

Araştırma