Sağlık ve Beslenme Ekonomisi: Diyetisyen ve Maliyet-Yarar Analizi

Anahtar Kelimeler: Sağlık ekonomisi, beslenme ekonomisi, diyetisyen, maliyet ve yarar, maliyet-etkinlik

Öz

Beslenme ve sağlık ekonomisi sonuçları arası ilişki birey ve toplum düzeyinde önem taşımaktadır. Günümüzde sağlık bakım hizmetleri yüksek mali sınırlılıklar yaşamakta ve eldeki olanaklarla maksimum olası sağlık yararlarının sağlanabilmesi için politika yapıcılar ile sağlık bakım hizmeti sunanlar büyüyen baskı altındadır. Çalışmalar hastalıkların tedavisi için diyetisyen tarafından verilen yüz yüze tıbbi beslenme tedavisinin klinik etkinlikte, maliyet ve yararında önemli iyileşme sağladığını göstermektedir. Beslenme müdahalelerinin ve tıbbi beslenme tedavisinin maliyet ve yararını değerlendirmek üzere ekonomik çerçevenin oluşturulması gelecekte yürütülecek olan araştırmalarda önemli bir alanı oluşturacaktır. Bu derleme yazıda diyetisyen tarafından verilen tıbbi beslenme tedavisinin maliyet ve yararı, klinik etkinliği özetlenecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Pekcan AG. Sağlık ve Beslenme Ekonomisi: Diyetisyen ve Maliyet-Yarar Analizi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2020 [a.yer 20 Nisan 2021];48(3):1-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1435
Makale Türü
Editörden