Sarkopenik Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi

  • Kadriye Toprak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Klinik Nütrisyon Ünitesi, Ankara, Türkiye https://orcid.org/0000-0001-8706-8689
  • Jülide Ergil Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye https://orcid.org/0000-0002-4580-7866
Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, beslenme destek tedavisi, lösin, hidroksimetil bütirat

Öz

Sarkopeni, kas yapısında olumsuz değişikliklerin meydana gelmesiyle gelişen, genellikle ileri yaş grubunda yaygın olmakla beraber yaşamın erken dönemlerinde de görülebilen bir kas hastalığıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görülme durumu yaygındır. Sarkopeni, tedavi edilmediği takdirde çeşitli bireysel, sosyal ve ekonomik yükler oluşturmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve gerekli tedavi önem arz etmektedir. Beslenme tedavisi, sarkopeni tedavisinin önemli bileşenlerinden biridir. Bireylerin beslenme durumunun düzenlenmesi sarkopeniyi önleme, olumsuz sonuçlarını engelleme veya geciktirme açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle diyet ile besin alımının yetersiz olduğu durumlarda beslenme destek tedavisinin klinik sonuçlar üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu makalede, sarkopenik bir olguda beslenme destek tedavisi ve izlemi tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2021-03-21
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Toprak K, Ergil J. Sarkopenik Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi. Bes Diy Derg [Internet]. 21 Mart 2021 [a.yer 28 Mayıs 2022];49(1):108-14. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1426
Makale Türü
Olgu Sunumu