Bir Üniversitenin Sağlık Merkezine Başvuranların Multivitamin/Mineral Kullanımına İlişkin Uygulama ve Görüşleri, Ankara-Türkiye

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2021.BDD.1409

Anahtar Kelimeler:

Multivitamin, multimineral, yetişkin, kullanma durumu

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı polikliniğe herhangi bir nedenle başvuran bireylerin beslenme durumlarını, multivitamin/mineral ile ilgili bilgi durumları ve kullanımlarını belirlemek ve multivitamin/mineral (MVM) preparatı (takviyesi) kullanımıyla ilişkili faktörleri değerlendirmektir.

Bireyler ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında polikliniklere (hastane personeli ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine hizmet veren) başvuran 1650 (≥18 yaş) kişi ile gerçekleştirilmiş ve dört kişiden birine (n=415) araştırmaya dâhil olmak isteme durumu sorulmuştur. Toplam 289 kişi katılmayı kabul etmiştir. Veriler yüz yüze uygulanan anket aracılığıyla toplanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %66.8’i kadın; %58.9’u 20-34 yaş arasında ve %36.3’ü MVM preparatı kullanmaktadır. Katılımcılardan ekonomik durumlarını “iyi” olarak belirtenlerin (p<0.001); fiziksel olarak inaktif olanların (p<0.001); ve halen sigara içenlerin (p=0.008) MVM preparatlarını diğerlerinden daha fazla kullandığı saptanmıştır. MVM preparatını daha az kullananların yaklaşık yarısı (%46.0) yeterli ve dengeli beslendiğini düşünmektedir (p<0.001). MVM alırken kullanıcıların %61.9’u fiyata, %47.6’sı markaya, %39.0’u doğallığa ve %32.4’ü içeriğe dikkat etmektedir.

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda toplumda sağlıklı beslenme ve gerektiğinde supleman kullanımı konusunda bilinç düzeyini artırmak için erken yaşta beslenme bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler verilmeli, kitle iletişim araçları ve sosyal medya projeleri ile kamuoyu bilinçlendirilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2021-08-19

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ayhan Başer D, Cankurtaran M, Güçiz Doğan B. Bir Üniversitenin Sağlık Merkezine Başvuranların Multivitamin/Mineral Kullanımına İlişkin Uygulama ve Görüşleri, Ankara-Türkiye. Bes Diy Derg [Internet]. 19 Ağustos 2021 [a.yer 24 Mayıs 2024];49(2):47-55. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1409

Sayı

Bölüm

Araştırma