Kampüste Sağlıklı Beslenme Ortamına Yönelik Algılar: Ankara/Türkiye’de Özel Bir Üniversitede Yapılan Nitel Araştırma

Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma, odak grup görüşmeleri, toplu beslenme hizmeti, menü planlama, üniversiteler

Öz

Amaç: Üniversiteler sadece öğrencilere değil, aynı zamanda her kademeden çalışana da yemek hizmeti sunan kurumlardır. Ancak mevcut literatürde üniversite kampüsündeki beslenme ortamının bu hizmetten faydalanan farklı paydaşlar tarafından değerlendirildiği çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu nedenle bu çalışma, öğrencilerin ve üniversite personelinin kampüs beslenme ortamına yönelik deneyimlerini ve algılarını anlamayı ve kavramsallaştırmayı amaçlamaktadır.

Bireyler ve Yöntem: Ankara’da özel bir üniversiteye bağlı altmış dört kişi ile gerçekleştirilen odak grup görüşmelerindeki katılımcılar; (i). Ulusal ve uluslararası öğrenciler, (ii) Akademik personel, (iii) İdari personel ve (iv) Destek personelidir. Tematik analizler NVivo yazılımı ile yapılmış ve Nutrient Rich Food Index 9.3 (NRF 9.3) besin örüntüsü profili algoritması ile kafeteryanın bir aylık öğle yemeği menüsü değerlendirilerek üçgenleme yapılmıştır.

Bulgular: Niteliksel analizler katılımcıların yemek hizmetlerinin beslenmedeki önemine ve besin değeri düşük yiyecek ve içecek tüketiminin sonuçlarına dair farkındalıkları olduğunu ortaya koymuştur. Menülerin besin değeri, yemek seçimindeki en önemli belirleyicilerden biri olmakla birlikte katılımcılar, menülerin bir diyetisyen tarafından planlanmasına ilişkin taleplerini dile getirmişlerdir. Nitel analiz sonuçlarına göre belirlenen yedi kapsayıcı tema; (i) idari süreç, (ii) besin değeri, (iii) çeşitlilik, (iv) tat-lezzet, (v) hijyen ve besin güvenliği, (vi) kültürler arası kapsayıcılık ve (vii) fiyat olmuştur. Kampüs öğle yemeği menü seçeneklerinin NRF 9.3 skorları da nitel bulguları destekleyecek şekilde düşük (en az 0.09 ile en çok 3.19 arasında) bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma, yiyecek ve içecek hizmetlerinde besin değeri ve çeşitliliğinin katılımcıların yiyecek seçimi ve deneyimleri için fiyat ve tattan daha baskın belirleyici faktörler olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, bir üniversitenin tüm paydaşlarına sağlıklı menüler sunmanın önemine dikkat çekmekte ve bu sebeple bu kurumlarda diyetisyen istihdamının gerekliliğini vurgulamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-12-03
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kalyoncu ZB, Çetiner Özlem, Balcı TN, Eroğlu ZB, Kutluay Merdol T. Kampüste Sağlıklı Beslenme Ortamına Yönelik Algılar: Ankara/Türkiye’de Özel Bir Üniversitede Yapılan Nitel Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 03 Aralık 2020 [a.yer 20 Nisan 2021];48(3):18-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1392
Makale Türü
Araştırma