Tip 1 Diyabetli Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Yatmadan Önce Süt İçmenin Gece Glukoz Seyrine Etkisi: Vaka Sunumları

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, sürekli glukoz izlemi, okul öncesi, gece ara öğünü, süt

Öz

Tip 1 diyabet (T1D) tanılı küçük çocuklar diyabet yönetimi ve glisemik değişkenlik bakımından ayrı bir yere sahiptir. Küçük çocuklar (<7 yaş), hipoglisemi ve hipergliseminin daha sık görülmesi, hipoglisemi bulgularını ifade edememeleri, rezidüel beta hücre fonksiyonunun az olması, ciddi hipoglisemi atakları ve kronik hiperglisemiye bağlı uzun dönemde nörokognitif etkilenmenin daha fazla olması gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklar ebeveynlere endişe olarak yansımakta ve birçok ebeveyn gece hipoglisemisi korkusu nedeniyle glukoz değeri ne olursa olsun rutin bir şekilde çocuğa gece ara öğünü vermektedir. Ülkemizde çocukların gece uyumadan önce ve sabah süt içme alışkanlıkları olması sebebiyle süt sık tüketilen bir seçenek olmaktadır. Kliniğimizde izlenen küçük yaş grubu çocukların Sürekli Glukoz İzlem (SGİ) verilerinde süt içirip uyutmanın gece boyunca hiperglisemiye neden olduğu, süt vermenin bırakılması durumunda ise gece glukoz seyrinin hedef aralıkta (70-180 mg/dL) kalma oranının arttığı gözlenmiştir. Bu yazıda kliniğimizde izlenen 3-5 yaş arasındaki iki olgunun tıbbi beslenme tedavisi ve gece ara öğününde verilen sütün SGİ verilerine yansıması paylaşılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-10-23
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gökçe T, Yeşiltepe Mutlu G, Can E, Eviz E, Muradoğlu S, Hatun Şükrü. Tip 1 Diyabetli Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Yatmadan Önce Süt İçmenin Gece Glukoz Seyrine Etkisi: Vaka Sunumları. Bes Diy Der [Internet]. 23 Ekim 2020 [a.yer 04 Aralık 2020];48(2):109-18. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1391
Makale Türü
Olgu Sunumu