Probiyotik Bakterilerin Aflatoksin M1 Detoksifikasyonu Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Sümeyra Sevim Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Mevlüde Kızıl Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Aflatoksin M1, probiyotik bakteriler, detoksifikasyon, süt ve süt ürünleri

Özet

Aflatoksin, mutajenik, karsinojenik, hepatotoksik ve immünosupresif özellikte, insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkiler gösteren güçlü bir mikotoksindir. Aflatoksin M1 ise sıklıkla süt ve süt ürünlerinde bulunan kuvvetli bir toksindir. Süt ve süt ürünlerinin her yaşta birey tarafından sıklıkla tüketildiği göz önüne alındığında süt ve sütteki yüksek AFM1 düzeyi önemli bir halk sağlığı riski oluşturmaktadır. Günümüzde, aflatoksinin etkisiz hale getirilmesinde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemlerin etkin olmaması nedeniyle güvenilir detoksifikasyon yöntemlerine gereksinme duyulmaktadır. Literatürde, yararlı mikroorganizmalar olarak bilinen probiyotik bakterilerin aflatoksin M1’i bağlayarak bu toksini detoksifiye etme yeteneğinin olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmektedir ve probiyotik bakteriler biyolojik olması nedeniyle de umut verici görülmektedir. Bu derlemede, probiyotik bakterilerin aflatoksin M1 detoksifikasyonu üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Sevim S, Kızıl M. Probiyotik Bakterilerin Aflatoksin M1 Detoksifikasyonu Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 15 Ağustos 2022];43(2):152-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/139

Sayı

Bölüm

Derleme