Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Tedavisinde Ulusal/Uluslararası Uygulamalar ve Tedavi Stratejileri

  • Tuğba Mançu T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Obezite, çocukluk çağı, önleme ve tedavi stratejileri

Öz

Günümüzde yapılan araştırmalar ve devlet politikaları ile çocukluk çağı obezitesini önleme ve tedavi stratejisi geliştirme ile ilgili ülkeler çaba gösterse de, yaşam koşulları, teknoloji, besin sanayi gibi etmenler bu hızlı artışa zemin hazırlamaktadır. İlk etapta artışın durdurulması ile yola çıkılmakta, bu amaçla ulusal ve uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Obezitenin önlenmesi ve tedavisi aşamasında çok sektörlü ve multidisipliner yaklaşım benimsenmesi son derece önem taşımaktadır. Tedavi aşamasında her türlü müdahalede multidisipliner ve bireye özgü yaklaşımın gerekliliği kavranmalı, doğru yaklaşım şekli seçilmeli, süreklilik ve sağlıklı bir çözüm için zayıflamaya değil sağlıklı beslenmenin yaşam tarzı haline getirilmesine odaklanılmalı, yalnızca çocuk değil ailesel bir iyileşme sağlanmalı, çocukluk çağı obezitesi alanında çalışan profesyoneller kendilerini geliştirmelilerdir. Bu alanlarda uzmanlaşmış ekip ve merkezler geliştirilmeli, çoklu katılımlı vücut ağırlık yönetimi yaklaşımı benimsenmelidir. Bu derleme yazı, son zamanlarda gittikçe artan bir halk sağlığı sorununa dönüşen çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış ve AND (Academy of Nutrition and Dietetics), IOM (Institute of Medicine), WHO(World Health Organization) gibi uluslararası saygın kuruluşların çalışma ve önerilerine yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Mançu T, Samur G. Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Tedavisinde Ulusal/Uluslararası Uygulamalar ve Tedavi Stratejileri. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 11 Nisan 2021];43(2):143-51. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/138
Makale Türü
Derleme