Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Tedavisinde Ulusal/Uluslararası Uygulamalar ve Tedavi Stratejileri

Yazarlar

  • Tuğba Mançu T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Obezite, çocukluk çağı, önleme ve tedavi stratejileri

Özet

Günümüzde yapılan araştırmalar ve devlet politikaları ile çocukluk çağı obezitesini önleme ve tedavi stratejisi geliştirme ile ilgili ülkeler çaba gösterse de, yaşam koşulları, teknoloji, besin sanayi gibi etmenler bu hızlı artışa zemin hazırlamaktadır. İlk etapta artışın durdurulması ile yola çıkılmakta, bu amaçla ulusal ve uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Obezitenin önlenmesi ve tedavisi aşamasında çok sektörlü ve multidisipliner yaklaşım benimsenmesi son derece önem taşımaktadır. Tedavi aşamasında her türlü müdahalede multidisipliner ve bireye özgü yaklaşımın gerekliliği kavranmalı, doğru yaklaşım şekli seçilmeli, süreklilik ve sağlıklı bir çözüm için zayıflamaya değil sağlıklı beslenmenin yaşam tarzı haline getirilmesine odaklanılmalı, yalnızca çocuk değil ailesel bir iyileşme sağlanmalı, çocukluk çağı obezitesi alanında çalışan profesyoneller kendilerini geliştirmelilerdir. Bu alanlarda uzmanlaşmış ekip ve merkezler geliştirilmeli, çoklu katılımlı vücut ağırlık yönetimi yaklaşımı benimsenmelidir. Bu derleme yazı, son zamanlarda gittikçe artan bir halk sağlığı sorununa dönüşen çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış ve AND (Academy of Nutrition and Dietetics), IOM (Institute of Medicine), WHO(World Health Organization) gibi uluslararası saygın kuruluşların çalışma ve önerilerine yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Mançu T, Samur G. Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Tedavisinde Ulusal/Uluslararası Uygulamalar ve Tedavi Stratejileri. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 26 Eylül 2023];43(2):143-51. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/138

Sayı

Bölüm

Derleme