Yağ Asitlerinin İnflamasyonla İlişkili Süreçlere Etkisinin Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, yağ asitleri, eikozanoidler

Öz

Metabolik süreçlerin devamında ve pek çok hastalığın ortaya çıkışında inflamasyonun önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Konağın enfeksiyona karşı verdiği inflamatuvar yanıtlar; immün hücreler, çeşitli inflamatuvar aracılar, transkripsiyon faktörleri ve nükleer reseptörler aracılığı ile olmaktadır. Yağ asitleri konağın inflamatuvar yanıtının düzenlenmesi ve homeostazın sağlanmasında işlev gören aracılardan biridir. Güncel çalışmalar ile yağ asitlerinin inflamasyon üzerine etkilerini gösteren sonuçlar ortaya konulmuştur. Özellikle çoklu doymamış yağ asitlerinin eikozanoidlere dönüşümü ile yağ asitleri inflamatuvar yanıt sürecine katılmaktadır. Omega-6 yağ asidi kaynaklı araşidonik asidin proinflamatuvar, omega-3 yağ asidi kaynaklı EPA ve DHA’nın ise antiinflamatuvar özellikleri bilinmektedir. Bu derlemede, yağ asitlerinin inflamatuvar süreçlere etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-09-23
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Uzdil Z, Saka M. Yağ Asitlerinin İnflamasyonla İlişkili Süreçlere Etkisinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 23 Eylül 2020 [a.yer 24 Haziran 2021];48(2):68-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1359
Makale Türü
Derleme