Whey Proteini İzolatının Rat Böbreğine Histolojik Etkileri

Anahtar Kelimeler: Whey protein, IL-6, FGF-1, böbrek dokusu

Öz

Amaç: Whey proteini diğer yapısal proteinlere göre daha fazla miktarda dallı zincirli aminoasit içeren tam bir proteindir. Bu proteinin uzun süreli kullanımının böbrek dokusunda meydana getirdiği histolojik değişiklikler henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada düzenli olarak bir ay boyunca gavaj ile whey protein izolatı verilen ratların böbrek dokusundaki histolojik parametrelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda, 250-300 g ağırlığında 30 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanılarak yapılmıştır. Her grupta 10’ar sıçan olacak şekilde kontrol, sham ve whey proteini uygulanan grup olarak 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmazken, sham grubuna 1 mL çeşme suyu, whey proteini grubuna 6 g/kg/gün whey proteini 1 mL çeşme suyunda çözünerek bir ay boyunca gavajla verilmiştir. Böbrek dokusundaki genel morfolojik değişiklikleri incelemek için Hematoksilen-Eozin, PAS ve Masson-Trikrom boyamaları yapılmıştır. Böbreklerdeki IL-6, FGF-1, p53 ekspresyonlarını değerlendirmek için dokular immunohistokimyasal olarak boyanmıştır.

Bulgular: Whey protein grubunda hafif mezengial matriks genişlemeleri görülmekle beraber hem bu grupta hem de diğer gruplarda bunun dışında başka bir patolojiye rastlanmamıştır. Whey protein grubunda IL-6 ve FGF-1 boyanmaları diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p<0.05).

Sonuç: Whey proteini verilen sıçanların böbreklerinde histolojik ve morfolojik bir değişiklik görülmemiştir. Bununla beraber IL-6 ve FGF-1 ekspresyonlarının artmış düzeylerinin, fizyopatolojik deneysel hayvan modellemelerinde yol gösterici olması açısından önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-07-25
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kutlay Özden, Aslan E. Whey Proteini İzolatının Rat Böbreğine Histolojik Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 25 Temmuz 2020 [a.yer 02 Ağustos 2021];48(2):34-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1348
Makale Türü
Araştırma