Diyabetli Bireyde Postoperatif Dönemde ve Yoğun Bakımda Beslenme Tedavisinin Yönetimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1317

Anahtar Kelimeler:

Diyabetik hastalar, beslenme desteği, ameliyat, diyabete özel ürünler

Özet

Diyabet akut ve kronik komplikasyonları olan bir hastalıktır. Toplumda yaygın olarak görülmek ile birlikte, sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Vücudun cerrahi operasyonlara verdiği bazı metabolik yanıtlar nedeni ile ameliyat sonrası dönemde, diyabetik hastalarda sıklıkla hiperglisemi görülmektedir. Hipergliseminin ameliyat sonrası dönemde ve kritik hastalarda morbidite ve mortalite ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Hiperglisemiye malnütrisyonun eklenmesi ile birlikte morbidite ve mortalite riski daha da artmaktadır Bu nedenle bu hastalara verilecek olan beslenme desteğinin zamanlaması, içeriği, veriliş yolu çok dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Beslenme desteğinin amacı hipo- ve hiperglisemiden kaçınarak, hastanın ihtiyacı olduğu makro- ve mikro besin ögelerini yeterli ve dengeli bir şekilde hastaya vererek, hedeflenen beslenme durumuna ulaşmaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Onar P. Diyabetli Bireyde Postoperatif Dönemde ve Yoğun Bakımda Beslenme Tedavisinin Yönetimi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 2019 [a.yer 10 Aralık 2023];47:67-73. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1317

Sayı

Bölüm

Derleme